Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Laenukäenduse üldtingimused

Korterelamu laenukäenduse omadused

 • Renoveerimislaenu sihtotstarve on korterelamu renoveerimise ja elanike elukvaliteedi tõstmisega seotud tööde finantseerimine.
 • Krediit makstakse välja ehitusettevõtte(tete) arve(te) alusel vastuvõtuakti(de) ulatuses.
 • Vajadusel võib kuni 30% krediidist välja maksta ehitusettevõtte arve alusel ettemaksuna.
 • Korterelamule on tehtud tehniline ülevaatus ja/või energiaaudit ja krediidi abil finantseeritavad tööd on tehnilise ülevaatuse aktis/energiaauditis loetletud või on krediidi abil finantseeritavate tööde tegemiseks väljastatud ehitusluba. Korterelamu tehnilise ülevaatuse teostajaks võib olla ainult MTR-i (majandustegevuse register) kantud ehitusprojektide ja ehitusekspertiiside tegijad (juriidiline või füüsiline isik).
 • Teostatavate tööde tegemine on otsustatud ühistu või korteriomanike üldkoosolekul vastu võetud majanduskavaga.
 • Renoveeritav hoone tuleb kindlustada tulekahju, veeavarii, loodusõnnetuse ja vandalismi vastu. Kindlustus on nõutav kogu laenuperioodi jooksul.

Millised tööd loetakse renoveerimistööde alla?

Tööd, millega tagatakse korterelamu ehituskonstruktsiooniline stabiilsus või millega paranevad korterelamu elanike elamistingimused, s.h. elamu, elamut teenindava maa ja sellel maal asuvate elamut teenindavate ehitiste säilimiseks või nende ökonoomsuse, turvalisuse ja heakorra parandamiseks teostatavad ehitus-, heakorra- ning haljastustööd.

Kui krediidisaajaks on korteriomanike ühisusse kuuluvad korteriomanikud ja kavandatav ümberehitus või renoveerimine ületab elamu korrapäraseks korrashoiuks vajalikke kulutusi, on selles osas nõutav kõigi korteriomanike kokkulepe. Kui kulutused jäävad korrapärase korrashoiu piiresse, mis on kinnitatud üldkoosoleku otsusega, piisab korteriomanike häälteenamusega tehtud otsusest

Millised dokumendid on vajalikud laenukäenduse taotlemiseks?

Käendustaotluse esitab sihtasutusele pank vastaval taotlusvormi. Käendustaotlusele tuleb lisada (koopiad):

 • Korterelamu viimase aasta aastaaruanded (korteriomanike ühisuse puhul soovituslik sihtasutuse näidisvorm)
 • Korterelamu viimase 6 kuu rahavoogude aruanne (korteriomanike ühisuse puhul soovituslik sihtasutuse näidisvorm)
 • Korteriomanike võlgnevuste aruanne sihtasutuse poolt etteantud vormil
 • Korterelamu tehnilise ülevaatuse akt, energiaaudit või ehitusluba
 • Korterelamu majanduskava või väljavõte sellest vastavate tööde kohta
 • Valitseja aastaaruanne (korteriomanike ühisuse puhul). Kui valitseja on füüsilisest isikust ettevõtja, esitab ta viimase Maksu- ja Tolliametile esitatud tuludeklaratsiooni või käibedeklaratsiooni ja bilansi, kusjuures deklaratsioonid peavad omama Maksu- ja Tolliameti kinnitusmärget
 • Üldkoosoleku otsus(sed), milles fikseeritakse:
 • laenu sihtotstarve, laenu võtmine, laenu maksimaalne summa, sihtasutuse käenduse kasutamine, majanduskava kinnitamine, valitseja valimine ja volitamine (korteriomanike ühisuse puhul)

Millistel tingimustel saab laenukäendust taotleda?

 • Käendus on kuni 75% laenu põhiosast ning väheneb proportsionaalselt laenu tagasimaksete arvel
 • Käendustasu 1,2 – 1,7% käenduse summa jäägilt aastas
 • Makseraskuste tekkimisel võib põhivõlgnik taotleda sihtasutuselt, et sihtasutus maksaks ajutiselt laenumakseid tema eest. Sihtasutuse maksed pangale laenusaaja asemel ei ole käenduse ettemaks, maksete tegemisest tekkivad laenusaaja kohustused sihtasutuse ees reguleeritakse nende vahel eraldi kokkuleppega. Ühisuste puhul kaasatakse valitseja tagasimaksete kogumiseks korteriomanikelt sihtasutusele ja vajadusel ka nõuete esitamiseks korteriomanike vastu
 • Sihtasutus maksab ühe põhivõlgniku laenumakseid kuni 12 kuu jooksul, seejuures mitte rohkem kui 75% laenujäägist vastava taotluse esitamise hetkel
 • Sihtasutuse poolt korterelamu eest teostatud laenumaksete tagastamisele kuuluvalt summalt arvestatakse intressi, mille suurus on ½ laenuintressist
 • Ühistu/Pank/Valitseja teeb kõik selleks, et võlgnik likvideeriks oma võla, vajadusel realiseerib korteri ning kui sellest saadavad vahendid on piisavad võlgnevuse katteks, tagastab Sihtasutuse poolt põhivõlgniku eest väljamakstud summa

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.