Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Maksuvaba tulu arvestamine väljamakstud toetuse puhul

SA KredEx on kohustatud makstavalt toetuselt tasuma tulumaksu, mis on seotud toetuse taotlusel esitatud arvelduskonto omanikuga. Seega käsitletakse väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib mõjutada Teie maksuvaba tulu suurust. Palume seda oma maksuvaba tulu arvestamisel ning asjakohaste avalduste koostamisel arvesse võtta. Lisainfot uue maksusüsteemi ja oma tulude arvestamise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Taotlusvoor on avatud!

Meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna.

Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes, mis peab olema ka taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Palun tutvuge toetuse põhitingimustega siin.

Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetamise toetus

Käesoleva meetmega toetab riik väikeelamute omanikke energiatõhususe suurendamisele suunatud rekonstrueerimistööde kulude katmisel.  

Meetme eesmärgiks on kulude osalise riikliku toetamise abil aidata kaasa väikeelamute energiatõhususe suurendamisele läbi kvaliteetse ja jätkusuutliku eluasemefondi loomise ning energiatarbimise vähendamise.    

Kuidas taotlemine käib?

1Tellige  mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgis

2Esitage toetuse taotlus koos lisadokumentidega

3KredEx teeb toetuse otsuse

6Väljamakse pärast tööde vastuvõtmist

5Esitage ehitusseadustiku kohane ehitise kasutusluba või kasutusteatis

4Teostage tööd pärast positiivse otsuse saamist

7Esitage uus mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgis

Kellele on väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetus mõeldud?

Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad oma väikeelamu energiatõhusamaks muuta.

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, mis rekonstrueeritakse käesoleva toetuse abil aastaringseks kasutamiseks ning mille kasutamise otstarve muudetakse ehitisregistris tööde lõppemisel üksikelamuks.

Toetuse saamise eelduseks on, et taotleja väikeelamu on ehitatud  õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta.  Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes. 

Mis on hoone energiamärgis ja kes seda väljastavad?

Infot energiamärgise ja selle väljastamise kohta leiate siit.

Väikeelamutele väljastavad energiamärgist vastavad spetsialistid ja energiaaudiitorid. Täpsemad nimekirjad koos kontaktidega leiate siit. NB! Kontaktide nägemiseks palun vajutage lingi avanedes kas kastile "Energiaaudiitorid" või "Energiamärgise väljastajad".

Aruandlus

Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgise hiljemalt ühe kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest.

Toetuse saaja esitab energiamärgise KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult.

 

Kontakt

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuses puudutavates küsimustes kirjutage palun eramu at kredex dot ee või pöörduge meie spetsialistide poole.

NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus 13.30-16.30.

  • Kaimo Kalda

    Toetuste haldur

    +372 667 4143

  • Priit Kirotar

    Toetuste haldur

    +372 667 4108

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.