Applying for an insurance indemnity

Kindlustusvõtja
Ostja
Isiku kontakt
Kontakt, kellega suhelda Ostja firmas võlgnevuste teemal
Soodustatud isik
Hüvitis
Lisa info otsuse tegemise kohta, kui limiidi otsustas kindlustusvõtja
Hüvitistaotlusele lisatud lisadokumendid
Kindlustusandjal on õigus küsida täiendavaid dokumente.
Kindlustusvõtja kinnitus