EIF ja KredEx käivitavad 60 miljoni euro suuruse EstFundi

01.03.2016

Uus fondifond võimaldab suure kasvupotentsiaaliga Eesti VKE-dele suurema ligipääsu omakapitaliinstrumentide põhisele rahastamisele

Euroopa Investeerimisfond (EIF), KredEx ning Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) allkirjastasid täna rahastamislepingu, et asutada 60 miljoni euro suurune riskikapitali fondifond EstFund, mis investeerib mitmesse peamiselt Eesti ettevõtetesse investeerivasse riskikapitalifondi. Algatus on suunatud väiksematele ja algstaadiumis investeeringutele ning see toimib täiendusena juba olemas olevale edukale Balti Innovatsioonifondi algatusele, mis on suunatud suurematele ning hilisema staadiumi tehingutele.

EstFund hakkab rahastama VKEsid kolme valitud riskikapitalifondi kaudu, kusjuures EstFundi koguvahendid ja EIFi kaasinvesteering jaotuvad orienteeruvalt järgmiselt:
1) 30 miljonit eurot, Venture Capital Fund

2) 15 miljonit eurot, Expansion Capital Fund

3) 15 miljonit eurot, Business Angels Co-Investment Fund

Tegu on esimese struktuurifondi vahenditest toetatava fondifondiga, millesse EIF investeerib ja mille on teinud võimalikuks Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), mis on komisjoni Euroopa investeerimiskavas kesksel kohal. Samuti on ühendatud esimest korda Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF) ja EFSI vaid nädal pärast seda, kui komisjon ja EIP nende fondide ühendamiseks uued juhised avaldas. EIF haldab MKMi nimel 48 miljonit eurot. See raha on pärit Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendusprogrammist (2014–2020), mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Summat täiendab 12 miljonit eurot, mille EIF kaasinvesteerib Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) toetatavatest vahenditest, mistõttu kokku küündivad kättesaadavad vahendid 60 miljoni euroni. Tegu on olulise edasiminekuga võrreldes EIFi poolt seni Leedus ja Lätis rakendatud fondifondidega, kus ei olnud võimalik kasutada ära EIFi kaasinvesteeringuid.

Euroopa Investeerimisfondi (EIF) asetegevjuht Roger Havenith sõnas: „Uus EstFund on endalaadsete seas Euroopa esimene ja näitab, kuidas EIFil on võimalik koos kohalike riskikapitalifondide ning Eesti ametiasutustega rajada Eestisse tugev investeerimiskeskkond. Koostöö KredExi ja Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga võimaldab meile suunata oma mõjusalt rahastamine VKEdele, nii et see tooks Eesti ettevõtetele püsivat kasu. Meil on hea meel allkirjastada leping esimese struktuurifondi vahenditest toetatava fondifondi kohta, millesse EIF EFSI toetuse tulemusel investeerib.“

„Tänu EstFundi ja erainvestorite koostööle tehakse regiooni ettevõtjaile järgnevatel aastatel kättesaadavaks ligikaudu 100 miljoni euro väärtuses aktsiainvesteeringuid. Täiendav kapital ja kutseliste investorite osalemine ettevõtete arengus aitavad Eestis sündida järgmistel rahvusvahelistel edulugudel,“ ütles KredExi juhataja Lehar Kütt.

„Uus fond hakkab täiendama olemas olevat Balti Innovatsioonifondi, ent pakkuma riskikapitali väiksemates summades veelgi varasemas staadiumis. EIFi kaasfinantseerimine loodavale fondile ergutab erainvestoreid paigutama alafondidesse täiendavaid vahendeid. Näiteks on ka Eesti pensionifondidel võimalus investeerida alafondidesse, mis pakuvad omakorda investeerimisvõimalusi ettevõtetele. Loodav fond kujutab Eesti ja Euroopa Investeerimisfondi vahelistes suhetes olulist verstaposti. Loodame, et senine hea koostöö jätkub ja et tulevikus õnnestub KredExil EIFi enamatessegi projektidesse kaasata,“ ütles ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Lepingu kommentaariks ütles Jyrki Katainen ,Euroopa Komisjoni asepresident tööhõive, kasvu, investeeringute ja konkurentsivõime alal: „See leping on uuenduslik kahel põhjusel: tegu on esimese korraga, kui EFSI ühendatakse ESI vahenditega, ning EstFund on nii-öelda fondifond. Kuid Eesti VKEde jaoks on tähtis see, et nad teaksid, et nende jaoks on saadaval rohkem riskifinantseerimisvõimalusi nende algstaadiumis äriideedesse investeerimiseks.“