Valitsus plaanib pikendada elektriautode projekti

23.07.2012

Valitsus andis täna toimunud istungil keskkonnaministrile volituse allkirjastada Mitsubishi Corporation’iga lepingumuudatused, mille jõustumisel pikeneb elektriautode toetusskeem kuni 2014. aasta lõpuni ning mudelivalikusse lisatakse elektripistikust laetavad hübriidautod.

Kahe aasta võrra pikenev ektromobiilsuse programm (ELMO) võimaldab nii era- kui juriidilistel isikutel ning avaliku sektori asutustel soetada elektriauto KredExi poolt vahendatava riikliku toetusega kuni poole odavamalt. Maksimaalseks toetussummaks ühe täiselektriauto kohta jääb endiselt 18 000 eurot, millele lisaks hüvitab KredEx kodulaadija maksumuse kuni 1 000 eurot.

Ostutoetuse tähtaja pikendamisega tekib inimestel rohkem aega elektiautodega harjumiseks ning esmakasutajate praktiliste kogemuste hindamiseks. Samuti valmib tänavu sügisel üle-eestiline kiirlaadijate võrk, mis annab elektriauto kasutajale täieliku liikumisvabaduse pikemateks sõitudeks. Täiendavat aega vajavad ka autofirmad, et tuua oma elektriautode mudelid Eestis turule.
Teise olulise muudatusena soovib valitsus teha ülemineku täiselektriautole paindlikumaks ning laiendab ostutoetuse skeemi pistikust laetavatele hübriidautodele (plug-in hybrid electric vehicles).
ELMO projekti raames hakatakse toetama vaid selliseid pistikust laetavaid hübriidsõidukeid mille akude mahtuvus on vähemalt 4kWh. Samuti laieneb neile nõue kasutada rohelist energiat nagu elektriauto omanikelegi.

Ostutoetuse määr laetavatele hübriididele on madalam kui täiselektriautode puhul. Pistikust laetavate hübriidide toetusmäär sõltub sõiduki aku mahutavusest ja hakkab olema eraisikule kuni 30 protsenti sõiduki ostuhinnast, kuid mitte rohkem kui 12 000 eurot auto kohta.

Maksimaalset toetust saab taotleda üle 16kWh akumahtuvusega laetavatele hübriidsõidukitele. Autodele, mille aku mahtuvus jääb vahemikku 12 – 15,9; 8 – 11,9 ja 4 – 7,9 kWh, on toetuse määrad vastavalt kuni 9 000, 6 000 ja 3 000 eurot.

Täpsemad tingimused töötab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium välja suve jooksul ning KredEx hakkab laetavate hübriidautode ostuks toetusavaldusi vastu võtma sügisel. Hinnanguliselt oodatakse seda tüüpi sõidukitele kuni sadakond ostutetuse avaldust.

Laetavaid hübriidautosid valmistavad praegu Opel, Chevrolet, Toyota ja Fisker, kellel kõigil on Eestis edasimüüjad olema. Võib eeldada, et toetusskeemi laiendamisel jõuab eeloleva aasta jooksul meie turule müügile mitmeid toetuskriteeriumitele vastavaid uusi mudeleid.

Ostjatele meelepäraste elektriautode piiratud valik ning vähene teadlikkus ja isikliku kogemuse puudumine on peamisteks põhjusteks ostutoetuse taotluste tagasihoidlikus arvus. Tänaseks on KredExile esitatud kokku 43 elektriauto ostutoetuse taotlust. Senine eesmärk müüa ostutoetusega viissada elektriautot juba 2012. aasta lõpuks osutus liiga ambitsioonikaks.

2011. aastal alustatud ELMO programmi peamine fookus on elektriautode kui uudse tehnoloogia katsetusprojekt, millest saab õppida nii Eesti riik, lepingupartner Mitsubishi Corporation kui ka muu maailm. CO2 müügist saadud vahendite eesti said riigiasutused endale 507 elektriautot, rajatakse üle-eestiline kiirlaadijate võrk ning makstakse ostutoetust keskkonnasõbraliku sõiduki soetamiseks. Samuti on plaanis ulatuslikult uurida elektrisõidukite kasutuskogemust.