KredExi ettevõtlusosakonna juht: KredExile eraldatud summa on puhver ning meetmete kasutus näitab turunõudlust

29.07.2020

Nädala alguses meedias levinud Riigikogu rahanduskomisjoni liikmete hinnangutega, nagu poleks KredExi ettevõtjatele suunatud kriisimeetmed käima läinud, ei saa kuidagi nõustuda.

Image
Kaarel Aus
Kaarel Aus

Esmalt vaadates kriisi algushetke, oli meetmete rakendamisel kõige olulisem esmafaktor kiirus. Tulime märtsi lõpus välja erakorraliste käendustega, aprilli algusest hakkasime vastu võtma otselaenude taotlusi. Tänaseks oleme ettevõtjate, turuosaliste ja erinevate organisatsioonide tagasisidele tuginedes pakkumas seitset erinevat käendust või laenu. Seejuures oleme pidevalt teenuseid ümber disaininud ja tingimusi ettevõtjatele soodsamaks muutnud.

KredExile eraldatud summa on puhver.

On levinud eksiarvamus nagu poleks KredExi meetmed käima läinud, seejuures viidatakse pidevalt valitsuse poolt eraldatud enam kui miljardile eurole, millest suurem osa on tõesti veel alles. Tegelikkuses panime märtsis paika erinevad stsenaariumid kuidas kriis võib eskaleeruda ja millist mõju need stsenaariumid meie majandusele võivad avaldada. Valitsuse eraldatud summa arvestas seejuures võimalikke uusi haiguspuhanguid ning tõenäoliselt süvenevat majanduslikku kitsikust. Seega on hetkel käendusi ja laene välja antud mahus, et meil on ka sügiseks piisavalt puhvrit jätkusuutlikke ettevõtteid aidata. Ka pankadelt on tulnud signaal, et laenuturul toimus suve hakul jahtumine.

Fakti, et oleme sügiseks valmis ilmestab muuhulgas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kokku kutsutud majanduse kriisimeetmete töörühm, mis sel kolmapäeval esimest korda kokku tuleb. Eesmärk on analüüsida seni tehtut ning vajadusel kohendada tänased ja tulevased kriisimeetmed turutõrgetele vastavaks. Nagu öeldud – raha on KredExil seniste ja uute meetmete rakendamiseks juba olemas.

Ettevõtjatele suunatud KredExi kriisimeetmete raames on seni laenu- ja käenduslepinguid sõlmitud 216 laenusummas 184,6 miljonit eurot. Lisaks on KredEx alates eriolukorra algusest sõlminud 142 käendus- ja laenulepingut KredExi tavapäraste teenuste raames, mille tulemusena on ettevõtjad saanud täiendavat finantseerimist summas 58 miljonit eurot. Maksepuhkused on vormistatud 218 juba enne kriisi sõlmitud käenduslepingule. Seega on KredEx kriisi ajal sõlminud kokku 358 uut käendus- ja laenulepingut ning teinud selle aja jooksul ettevõtjatele kättesaadavaks rohkem kui 242 miljonit eurot.