fbpx Arendame Eesti idufirmade ökosüsteemi | KredEx

Startup Estonia

 

KredEx viib ellu Startup Estonia programmi eesmärgiga luua Eestile rohkem idufirmade edulugusid, arendades selleks nende ökosüsteemi.

Startup Estonia on seotud mitme arenguprogrammiga. Nende kaudu arendame iduettevõtjate teadmisi ja oskusi, parandame idufirmade rahastust ning kõrvaldame õiguslikke kitsaskohti.

Startup Estonia strateegia 2021-2027
 

Startup Estonia tegevusvaldkonnad

1. Tugev ökosüsteem

Esindame ja aitame arendada kohalikku idufirmade kogukonda. Eestis on ligikaudu 80 organisatsiooni, kes pakuvad tooteid ja teenuseid idufirmadele alustades seemnefaasi ja lõpetades kasvufaasi firmadega.

2. Talendid

Hoolitseme selle eest, et idufirmadel oleks ligipääs talentidele. Selleks pakume nii oskuste ja teadmiste arenguprogramme kui ka Startup Visa programmi, mis aitab tuua Eestisse rahvusvahelisi talente. Loe lisa: www.startupestonia.ee/visa.

3. Tark raha

Oleme abiks kohalike investorite teadlikkuse suurendamisel ja välisinvestorite ligitõmbamisel. Algatame uusi kiirendifonde varase faasi idufirmade jaoks.

4. Sõbralikud eeskirjad

Esindame idufirmade kogukonna huve ja tegeleme õiguslike kitsaskohtade kõrvaldamisega. Edendame idufirmade ja avaliku sektori koostööd.


Teeme koostööd ka mitme fookusvaldkonna ja pilootprojektide arendajatega.

● Küberturvalisuse fookus

Alates 2017. aastast kasvatame Eesti küberturvalisuse idufirmade sektorit. Selleks arendame valdkonna kogukonda, toetame küberturbega tegelevate idufirmade kasvu ja aitame neil laieneda välisturgudele.

● Haridusvaldkonna fookus

2018. aasta lõpus alustasime koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga, et luua soodne kasvupinnas rahvusvahelise kasvuplaaniga haridusvaldkonna idufirmade (ingl EdTech) edulugude tekkeks ja kasvuks.

● Ida-Virumaa äri ja idufirmade inkubaatorite tegevuse toetamine idufirmade ökosüsteemi arendamise kaudu.

2018. aasta lõpus alustasime koostööd Rahandusministeeriumiga, et luua Ida-Virumaale toimiv ökosüsteem idufirmade tekkeks ning toetada sealseid ettevõtluse tugistruktuure, et luua idufirmadele hea kasvukeskkond.


Loe lisa: www.startupestonia.ee

Startup Estonia programm on rahastatud (projekti number: EU50651) Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

EL