Mis on KredExi Karjääriretked?

KredExi Karjääriretked on ellu kutsutud, et tutvustada Eesti koolinoortele nende kodumaakonnas tegutsevaid ettevõtteid ja avardada seekaudu noorte teadmisi karjäärivõimalustest ja toetada noorte ettevõtlikku eluhoiakut.

Tänavu toimuvad Karjääriretked juba viiendat aastat. Eelmistel aastatel on KredExi Karjääriretked kujunenud õpilaste seas väga menukaks ning nelja aasta jooksul on Eesti pea kõikidest maakondadest ettevõtteid külastamas käinud ligi 1000 koolinoort.  

Ka sel aastal on  9.-12. klasside õpilastel võimalus külastada oma kodukandi tulevaste tööandjatega, et koguda uusi teadmisi ja kogemusi otse keset ettevõtte igapäevategevusi. Nii mõneski ettevõtetes tekib noortel võimalus ka ise tööd järgi proovida ja käed külge panna. Selle aasta karjääriretked toimuvad 12.–15. novembril 2019.

KredExi Karjääriretked Estancis

 

Millistes maakondades Karjääriretked toimuvad?

KredExi Karjääriretked toimuvad 2019. aastal kaheksas maakonnas: Harjumaal, Saaremaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Järvamaal, Pärnumaal, Tartumaal ja Võrumaal.

Milliseid ettevõtteid külastatakse?

Ühe päeva jooksul külastatakse noorte kodupiirkonnas kuni kolme tootmisega tegelevat ettevõtet. Kaasame karjääriretkede projekti ettevõtteid, kes on piirkonna olulised tööandjad ja ühtlasi KredExi laenukäenduse kliendid.

Millal Karjääriretked toimuvad?

Karjääriretked toimuvad novembrikuus: 

12. novembril: Harjumaal, Järvamaal

13. novembril: Lääne-Virumaal

14. novembril: Pärnumaal, Saaremaal, Ida-Virumaal

15. novembril: Tartumaal, Võrumaal

Saada oma klassi motivatsioonikiri või - video kuni 30. oktoobrini, et osaleda KredExi Karjääriretkedel! 

Kuna kaheksa maakonna peale on palju koole, kes on huvitatud karjääriretkedel osalemisest, siis kõik õpilased paraku karjääriretkedel osaleda ei saa. Selleks, et anda võrdne võimalus kõikide piirkondade koolidele, ootame klassidelt llühikest motivatsioonikirja või -videot. Palume selles põhjendada, miks pakub ekskursioon huvi ning kuidas plaanitakse karjääriretkedel omandatut edasi jagada ja koolitöös rakendada.

Julgustame just video võimalust kasutama. Video tuleb üles laadida kas oma kooli Facebooki või Youtube’i koos teemaviitega #Karjääriretked.