Energiatõhusus: uuringud ja andmed

Oleme koostöös partneritega viinud läbi eirnevaid uuringuid, et saada infot elamufondi seisukorrast ning töötasime välja liginullenergiahoonete näidisprojektid koos juhendmaterjaliga.

Infomaterjalid