Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele vajadusel erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks või investeerimislaenu, et ära kasutada koroonapuhangu poolt loodud ja ka teisi uusi ärivõimalusi.

Erakorralise laenu taotlusi hakkab KredEx vastu võtma alates 3.aprillist. Laene välja maksma ei saa me hakata enne, kui riigi poolt on KredExile eraldatud selleks vajalik kapital. Eeldatavasti ei juhtu see enne aprilli keskpaika, kuna eeldab Riigikogu poolt lisaeelarve vastuvõtmist

Tingimused


Taotlused 

Erakorralise käibekapitalilaenu taotlus

Erakorralise investeerimislaenu taotlus