Erakorralise laenu eesmärk on võimaldada ettevõtjatele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.

Põhitingimused:

  • Laenusumma alates 10 miljonit eurot ettevõtja kohta
  • Ettevõtja ei olnud raskustes 31.12.2019 seisuga
  • 12. märtsi 2020 seisuga pole krediidiasutustele ületähtajalisi ajatamata võlgnevusi ja riiklike maksude maksuvõlgasid, või on need ajatatud
  • Laenu taotlemise ajal on tähtajaks esitatud kõik maksudeklaratsioonid ja nõutud majandusaasta aruanded
  • Taotlusele on lisatud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ettepanek selle menetlemiseks
  • Tagatise vajadust hinnatakse vastavalt riskitasemele

Tingimused