Kindlustusvõtja
Ostja
Isiku kontakt
Kontakt, kellega suhelda ostja firmas võlgnevuste teemal
Ostja arved
Ostja poolt tasumata arved (s.h maksetähtaeg saabumata)
Tasumata arved
more items
Kas arved on finantseeritud poliisis märgitud moodustatud isiku poolt?
Asjaolud
Arvete mittetasumise asjaolud (tasumata jätmise põhjused, ostja seisukoht võla tasumise kohta jne.)
Tehtud tegevused