Kes me oleme

KredEx ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ühinesid. 

Jaanuarist algas üleminekufaas, mille käigus luuakse ühendasutusele uus struktuur ja bränd. Seniks jätkub teenuste pakkumine olemasolevate kaubamärkide ehk EASi ja KredExi alt.  Sisuline ühinemine viiakse lõpule 2022. aasta jooksul.

Uue organisatsiooni juriidiline nimi on alates 2022. a jaanuarist Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

Ühendasutuse eesmärk on toetada ettevõtlust ja elamistingimuste parandamist Eestis, suurendada meie rahvusvahelist konkurentsivõimet, nähtavust ning atraktiivsust äri-, elu- ja õpipiirkonnana.

KredExi kaubamärgi alt aitab ühendorganisatsioon jätkuvalt: 

 • ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda pakkudes selleks laene, 
  riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi
   
 • parandada inimeste elamistingimusi, pakkudes kodu soetamiseks riigi garantiiga laenutagatisi 
  ning energiatõhususele suunatud lahenduste teostamiseks laenu, tagatisi ja toetusi
   
 • arendada startup-ökosüsteemi ja esindada katusorganisatsioonina idusektori huve, et Eestist võrsuks üha uusi tehnoloogiavaldkonna edulugusid. Iduettevõtlus on võtmetähtsusega 
  valdkond digi-, rohe ja innovatsioonipöörde elluviimisel.
   
   

EASi kaubamärgi alt arendab ühendorganisatsioon Eesti majandust ja ettevõtteid läbi: 

 • ärimudelite arendamise ja innovatsiooni hoogustamise 
 • ekspordivõimekuse kasvatamise 
 • suure lisandväärtusega välisinvesteeringute kaasamise 
 • rahvusvaheliste tippspetsialistide värbamise 
 • turismitulu suurendamise