Kes me oleme

SmartCap on Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mis valitseb riiklikku riskikapitalifondi. Meie missioon on panustada Eesti majanduskasvu ja arendada Eesti kapitaliturgu, mis võimaldaks ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel rahvusvaheliselt kasvada. 

SmartCap valitseb lepingulist kinnist alternatiivfondi Early Fund II, mis on strateegia kohaselt riskikapitali fondifond. SmartCap on Eesti riigi partner riskikapitali investeeringutes, olles pikaajalise strateegilise vaatega ankurinvestor. SmartCapi valitsetava riskikapitali fondi vara investeeritakse riskikapitalifondidesse, mis koos erainvestoritega paigutavad kapitali suure rahvusvahelise kasvupotentsiaaliga teadus- ja tehnoloogiamahukatesse varase faasi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse, mis asuvad peamiselt Eestis. 

SmartCapi poolt valitsetava fondifondi Early Fund II varade maht oli 2020. aasta lõpu seisuga 69,4 miljonit eurot. 2020. aasta lõpu seisuga on SmartCapi investeeringud läbi fondi- ja otseinvesteeringute jõudnud kokku ligi 100 ettevõttesse ning nende koondkäive ulatus 400 miljoni euroni. Portfelliettevõtted andsid tööd 1750 inimesele ja tasusid aasta jooksul tööjõumakse 29 miljonit eurot. Loe SmartCapi portfelli kohta täpsemalt siit.

Alates 2021. aasta algusest on SmartCapi kõrvaltegevuseks Startup Estonia programmi elluviimine teaduskiirendi tegevuste suunal. 

Loe lisa: www.smartcap.ee