fbpx KredExi kriisimeetmete korduma kippuvad küsimused | KredEx

ÜLDINE

Milliseid täiendavaid teenuseid hakkab KredEx kriisiga seotud ettevõtetele pakkuma? Millal need ettevõtetele kättesaadavaks muutuvad?

KredExi meetmete paketid on välja töötatud vastavalt kriisi kulgemise erinevatele võimalikele stsenaariumitele ning eesmärgiga aidata ettevõtete likviidsusprobleeme kas ennetada või pehmendada.

Vastavalt valitsuse otsusele, hakkab KredEx juba kokkulepitud majanduspaketi raames pakkuma järgmisi uusi teenuseid vastavas järjekorras:

  • Laenukäendus uute ja olemasolevate pangalaenude tagamiseks.
  • Käibelaen ettevõtetele koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks, sh vajaduse korral pangalaenu maksete tasumiseks.
  • Investeerimislaen ületamaks koroonapuhangust tingitud raskusi.

Teenused hakkavad ettevõtetele avanema järk-järgult. KredEx hakkab käibelaene, investeerimislaene ja suuremates summades laenukäendusi andma pärast seda, kui lisaeelarvega on eraldatud KredExile selleks vajalik kapital ning Riigikogu on muutnud Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadust. Otselaenude taotlusi hakkas KredEx vastu võtma 3. aprillist, ent väljamakseid ei tehta enne viidatud muudatuste jõustumist. Väiksemas summas laenukäenduste andmisega alustati 14. nädalast.

Mida pean tegema, et minu ettevõte saaks kasutada KredExi pakutavaid teenuseid?

Esmalt tuleb ettevõtjal enda jaoks läbi mõelda plaan, kuidas ettevõte raskustest välja tuua. Rõhutame, et see ei pea olema põhjalik, ega sisaldama äriplaanile omaseid analüüse. Oluline on, et ettevõtja on enda jaoks läbi mõelnud võimalikud lahenduskäigud. Seejärel tuleb pöörduda panka ning paluda uut laenu või olemasoleva laenu tagasimaksegraafiku leevendamist. Pangad on väljendanud valmisolekut võimaldada kriisist mõjutatud ettevõtjatele uusi laene ja maksepuhkusi olemasolevatele.

Juhul kui pank näeb selleks vajadust, kaasavad nad KredExi, et rakendada kriisimeetmeid. Otse KredExi poole pöörduda pole vaja, meetmete rakendamine toimub koostöös pangaga. KredExil on tihe koostöö kõigi Eestis tegutsevate suuremate pankadega ning läbi nende jõuab KredExi tugi mugavalt ettevõtjateni.

Samas palume ettevõtjatelt mõistvat suhtumist ja anda pankadele aega KredExi uute teenuste tingimustega tutvumiseks.

Kui eelnevate sammudega ei jõuta positiivse lahendusi, on ettevõtjal võimalik taotleda KredExist erakorralist laenu. Esmajärjekorras tuleks kasutada võimalust taotleda laenu pangast ning kasutada selle saamiseks KredExi erakorralist laenukäendust. Laene välja maksma ei saa hakata enne, kui riigi poolt on KredExile eraldatud selleks vajalik kapital. Eeldatavasti ei juhtu see enne aprilli keskpaika, kuna eeldab Riigikogu poolt lisaeelarve vastuvõtmist

Kõige olulisem esimene samm ettevõtja jaoks on pöörduda oma kodupanka, KredExi poole ei ole vaja täiendavalt pöörduda. Kredex teeb koostööd kõigi suuremate pankadega Eestis ning läbi nende jõuavad KredExi meetmed ettevõtjani. Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele vajadusel erakorralist laenu.

Kas KredExi käendust pakutakse koostöös kõikide Eestis registreeritud krediidiasutustega?

Teenust pakutakse koostöös pankade ja Finantsinspektsiooni poolt järelevalvet tehtavate krediidiasutustega.

Kas KredExi tugi on mõeldav ka neile ettevõtjatele, kes satuvad raskustesse mõne kuu pärast?

Jah, kui ettevõtja vastab teenuste tingimustele ning raskused on põhjustatud COVID-19 puhangust.

Mida pangad teha plaanivad ja kuidas aitavad nemad hädas olevaid ettevõtteid?

Ka pankade huvi on keerulisest ajast võimalikult valutult välja tulla ja hoida majandust tugevana. Oleme pankadega pidevas kontaktis ja seni on nad olnud nõus klientidele vastu tulema ning uusi laene väljastama. Vajadusel kaasatakse protsessi KredEx. Seega tasub esimese sammuna pankadega lahendusi otsida.

 

KÄENDUSTASU JA INTRESSID

Kas KredExi käendustasule on võimalik saada maksepuhkust?

KredExi käendustasudele maksepuhkust ei võimaldata.

Omalt poolt on KredEx teinud pankadele ettepaneku muuta alates 1. aprillist 2020. aastal käendustasude arvestamise põhimõtteid, mille kohaselt minnakse seniselt kvartaalselt käendustasude ettemakselt üle käendustasude kuupõhisele tagasiulatuvale arvestamisele. Muudatuse tulemusena ei tule ettevõtetel tasuda aprillis 3 kuu suurust käendustasumakset. Käendustasude maksed algavad maist ja saavad olema kuupõhised. Käendustasude arvestus muutub muudatuse raames ettevõttele senisest selgemaks ning vähendab vajadus käendustasude ümberarvutamiseks.

Pangad, kellel on selleks tehniline valmisolek, on ettepaneku vastu võtnud. Nendeks pankadeks on Swedbank, SEB, Coop Pank ja LHV.

Kas KredExi käendustasu on võimalik alandada?

KredExi erakorralistele teenustele kehtib teenustingimustes määratud alandatud käendustasu.

KredExi tavapärastel teenustel sõltub käendustasu ettevõtja riskiskoorist, käendatava kohustuse muudest tagatistest ja ettevõtte tegutsemisvaldkonnast. Käendustasu vaadatakse üle igakordsel käendatava laenulepingu muutmisel (v.a pankade poolt volikirja alusel maksepuhkuse võimaldamisel)

Kas on võimalik saada intressipuhkust KredExi tööstuslaenule?

Üldjuhul mitte. Vaatame projektipõhiselt. Mõeldav vaid juhul, kui pank ka teeb intressimaksepuhkuse.

Erakorraliste teenuste hinnatasemed on tavapärasest soodsamad, mis saab peale 31. detsembrit 2020?

Kuni 31. detsembrini 2020 on erakorraliste teenuste tingimuste alusel võimalik käendusi ja laene väljastada kuni kuueks aastaks. Kui peale 1. jaanuari 2021 tekib vajadus sõlmitud lepingut muuta või pikendada, lähtutakse sel hetkel kehtivatest riigiabi reeglitest.

Kas Stardilaenu intressimäära on võimalik vähendada või pakkuda intressidele maksepuhkust?

Stardilaenu intressimäära ei langetata ja intresside maksepuhkust ei pakuta. Võimaldatud on põhiosamaksepuhkus ja/või laenu lõpptähtaja pikendamine kuni 6 kuud.


TAOTLEMINE

Miks peab ettevõtja esitama plaani, milles kirjeldab kuidas saadava laenu abil COVID-19 puhangust tingitud ajutistest raskustest välja tullakse ning oma kohustusi täidetakse?

Pakutavad teenused on mõeldud ettevõtetele, mis on pikas perspektiivis jätkusuutlikud ning maksejõulised. Võetava laenu näol on tegu ettevõtte täiendava kohustusega, mis tuleb hiljem täita. Plaan on vajalik eeskätt ettevõtjale endale, et läbi mõelda, kuidas aitab saadav laen tänastest raskustest välja tulla ning kuidas plaanitakse oma täiendavaid kohustusi tulevikus täita.

Kuidas kontrollib KredEx otselaenu puhul, et kodupangalt, kes ei soovinud uut laenu anda, on nüüd nõusolek mujalt lisalaenu võtmiseks?

Palume ettevõttelt vastavat kinnitust pangast, kui ettevõtjal on olemasolevaid laenusid. Piisab pangahalduri e-kirjast, mis võimalusel saadetakse pangast otse KredExi laenuhaldurile.


VÄLISTUSED

Kuidas käsitletakse alustavaid ja (ajutiselt) raskustesse sattunud ettevõtjaid KredExi meetmetes?

New accordion content

Kas jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine on lubatud?

KredExi erakorralise laenuga ei ole lubatud jae- ja hulgikaubanduseettevõtjate käibevahendite finantseerimine. Lubatud on investeeringud põhivarasse (näiteks e-poe rajamine, logistikakeskuse rajamine jne).

Küll on aga eriolukorrast tulenevalt lubatud kasutada KredExi erakorralisi käendusi jae- ja hulgikaubanduseettevõtjate käibevahendite finantseerimisel kuni 60% ulatuses tagatavast kohustusest.

Abi küsival ettevõte ei ole Krediidiinfo alusel 2019. aasta viimases kvartalis käivet teinud ja töötajaid pole.

KredExi erakorraliste käendustega tagatavad laenud ja KredExi erakorralised laenud on kokku piiratud summaga, mis ei ületa kahekordset ettevõtja 2019. aasta palgakulu koos sotsiaalmaksuga ettevõtte 2019. aasta majandusaasta aruande või Maksu- ja Tolliameti andmetel.

KredExi igakordse otsuse alusel on lubatud erandkorras suurimaks kohustuse summaks kuni 25% ettevõtja 2019. aasta käibest või väikese ja keskmise suurusega ettevõtja põhjendatud 18 kuu likviidsusvajadus või suurettevõtja põhjendatud 12 kuu likviidsusvajadus, kui ettevõtja kahekordne 2019. aasta palgafond on sellest väiksem. Erandi tegemine peab olema hästi põhjendatud.

Kas ettevõtte peab olema kindlalt juba koroonaga pihta saanud, et pank saaks olemasolevale kohustusele KredExi käenduse juurde võtta?

Erakorralised teenused on mõeldud ainult COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Ettevõte ei pea olema juba raskustesse sattunud, kuid peab suutma näidata, et täiendavat käendust vajatakse COVID-19 puhangust tingitud uute raskuste ületamiseks.

Ettevõtte oli 31.12.2019 seisuga raskustes, kuid 2020. aasta esimese kvartali majandustulemused on väga head. Kas võib lähtuda 31.03.2020 tulemustest?

Lähtuda tuleb 31.12.2019 seisust.

Kas jae- ja hulgikaubandusettevõtetele laienevad KredExi erakorralised meetmed?

Erakorralisi käendusi võimaldatakse ka jae- ja hulgikaubanduse ettevõtetele. Jae- ja hulgikaubandusettevõtja uutele laenudele võimaldatakse käendusi kuni 60% ulatuses tagatavast laenust ja liisingust.

Erakorralise laenu raames pole lubatud jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine, küll aga on võimalik erakorralist laenu kasutada investeeringute tegemiseks.

Kas ehitusettevõtetele laienevad KredExi erakorralised meetmed?

Erakorralisi käendusi võimaldatakse ka ehitusettevõtetele. Ehitusettevõtja uutele laenudele võimaldatakse käendusi kuni 60% ulatuses tagatavast laenust ja liisingust.

Erakorralise laenu tingimuste raames pole lubatud ehitusettevõtete finantseerimine.

Ehitusettevõtte, kes pakub teenust oma grupi ettevõtetele, mis arendavad elukondliku kinnisvara. Kas selline ettevõte saab taotleda kriisilaenu ehitajate palgakulude ja jooksvate kulude katteks?

Erakorralisi käendusi võimaldatakse ka ehitusettevõtetele. Ehitusettevõtja uutele laenudele võimaldatakse käendusi kuni 60% ulatuses tagatavast laenust ja liisingust.

Erakorralise laenu tingimuste raames pole lubatud ehitusettevõtete finantseerimine.

Käendatava laenu maksimaalse suuruse leidmisel lähtutakse laenu taotleva ettevõtte palgakulust.

Kas FIE võib taotleda erakorralist laenu või saada käendusi?

FIE’l on võimalik teenuseid taotleda, kui FIE on registreeritud Eesti Vabariigi äriregistris.

Kas automüüjate käibevahendite finantseerimisel on võimalik kasutada KredExi erakorralist käendust, kuna automüüja kaubaks on muidu välistatud sõiduautod?

Erakorralisi käendusi võimaldatakse jae- ja hulgikaubanduse ettevõtetele muuhulgas ka käibevahendite tarvis. Sõiduautode finantseerimine on lubatud sellisel juhul, kui täidetud on kõik ülejäänud erakorraliste teenuste tavapärased tingimused. Erakorraliste teenuste tingimustes võimaldatud KredExi igakordse otsuse alusel tehtavaid täiendavaid erandeid kirjeldatud juhul kasutada pole võimalik.

Jae- ja hulgikaubandusettevõtja uutele laenudele võimaldatakse käendusi kuni 60% ulatuses tagatavast laenust ja liisingust.

Erakorralise laenu raames pole lubatud jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine, küll aga on võimalik erakorralist laenu kasutada investeeringute tegemiseks.


TEENUS

Kas olemasolevate kohustuste refinantseerimine või maksete tasumised pangaväliste finantseerimisasutuste ees on lubatud?

KredExi erakorraliste käenduste ja laenuga ei ole üldjuhul olemasolevate kohustuste refinantseerimine lubatud. Erakorralised teenused on mõeldud COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.

Kas fikseeritud käendust kuni 35% ulatuses saab ka uutele laenudele? Siis ei saa arvestada/nõuda 6-kuulist maksepuhkust.

Uutele laenudele erakorralist fikseeritud käendust ei võimaldata.

Kas ettevõte, mis asutati 2019. aasta lõpus, vastab erakorraliste teenuste tingimustele?

Alustavatele ettevõtetele pakub KredEx koostöös pankadega Stardilaenu ja Stardilaenu käendust. Erakorralisi teenuseid on alustavale ettevõtjale võimalik pakkuda erakoraliste teenuste tingimuste piires.

Kuidas saada aru tingimusest: „KredExi erakorraliste käendustega tagatavad laenud ja KredExi erakorralised laenud on kokku piiratud summaga, mis ei ületa kahekordset ettevõtja 2019. aasta palgakulu koos sotsiaalmaksuga.“

Soodustingimustel käendusi ja laene tohib ettevõtjatele väljastada piiratud mahus. Maksimaalse lubatud mahu leidmiseks summeeritakse KredExi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt pakutavad kriisiteenused. Käenduse kasutamisel ei lähtuta mitte käenduse, vaid käendatava laenu summast. Näide. Ettevõttele väljastatakse pangast 10 000 eurone uus laen 90% KredEx käendusega. Maksimaalse summa leidmisel lähtutakse laenusummast (10 000 eurot), mitte käenduse summast (90% ehk 9 000 eurot).

Käendust soovitakse nii olemasolevasse kui ka uude laenu. Kahe laenu kogusumma ei tohi ületada 2 aasta palgakulusid?

Just nii.

Kas KredExi pakutav erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks võimaldaks ettevõttel taotleda pangast käibelaenu selleks, et tasuda sellega rendi- ja kommunaalmakseid?

Jah, nii laenukäendus kui otselaen võimaldab taotleda laenu rendi- ja kommunaalmaksete tasumiseks, kui ettevõte selleks laenu vajab.

 

Kui Sa siiski ei leidnud enda murele vastust, siis kirjuta aadressile kriisiabi@kredex.ee või helista meie kriisiabinumbrile 667 4141.