Rahastame ettevõtteid - Eksportivale ettevõttele

Eestis on palju ettevõtteid, kelle väärt tooted või teenused võiksid leida turgu ka välismaal. Arvestades riikide erinevat ettevõtluskeskkonda ning erinevaid reegleid, vajavad ettevõtted paindlikke ja parimatel praktikatel põhinevaid rahastamisvõimalusi.

Eesti ettevõtetel aitab turvaliselt välisturgudele laieneda KredEx, pakkudes laene, riigi garantiiga tagatisi ja krediidikindlustust.

Eksportivatel tööstusettevõtetele anname ekspordilaenu. See võimaldab välisostjal tasuda Eestis toodetud kauba eest pikema ajavahemiku jooksul ja Eesti ettevõttel rahastada selle kauba tootmist.

Välisturgudele müües tuleb tihti pakkuda pikemat maksetähtaega, kui me Eestis harjunud oleme. Et maandada tasumata arvetest tulenevat riski, pakume krediidikindlustust.

Vaata eksportivale ettevõtjale mõeldud teenuseid
 

Ekspordilaen aitab siis, kui ettevõte soovib pakkuda välisostjale pikka maksetähtaega, tasuda krediidikindlustuse makse või rahastada välisostjale müüdavate kaupade tootmist.

Stardilaen aitab siis, kui ettevõtte rajamist takistab algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu.

Laenukäendus on abiks siis, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kuid selle saamiseks puuduvad tal piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.

Kapitalilaen on allutatud laen. See on abiks siis, kui ettevõte soovib rahastada kiiret kasvu laenuga, kuid pangalaenu jaoks on tal omafinantseering liiga väike või puuduvad piisavad tagatised.

Tööstuslaen aitab siis, kui ettevõtja soovib kasutada investeeringu tegemiseks pangalaenu või liisingut, kuid tal endal puudub omafinantseering. Tööstuslaen kui allutatud laen suurendab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte omafinantseeringut.
Aitamaks nii Eesti alustavatel kui ka pikemalt tegutsenud kiirelt kasvavatel ettevõtetel areneda ning kasvu rahastada, pakub KredEx fondifondide kaudu riskikapitali. Eesmärk on tagada piisav kohalik kapitalipakkumine ning riski- ja erakapitalituru terviklik areng.