Rahastame ettevõtteid - Tegutsevale ettevõttele

Tegutsevale ettevõttele pakume mitmesuguseid laene ja tagatisi. Suure kasvupotentsiaaliga ettevõtted saavad lisaks kaasata raha KredExi osalusega allfondidest.

Alates loomisest oleme laenukäenduse abil aidanud rahastada ligikaudu 3500 ettevõtte projekte. KredExi tugi on neile kättesaadavaks teinud 1,4 miljardit eurot, millest meie käendus moodustab 760 miljonit eurot. Kokku on nende ideede teostamisel loodud üle 12 000 uue töökoha.

Näiteid ettevõtetest, kes on meie laenukäenduse abil tuule tiibadesse saanud:

  • Coffee People
  • Breden Kids
  • Torm Metall
  • Tahe Kayaks
  • SRC Group

KredExi laenukäendus on abiks eelkõige ettevõtetele, kes soovivad kaasata võõrfinantseerimist, kuid kel puuduvad piisavad tagatised, tegutsemisajalugu või omafinantseering.

Käendus on kuni 80% laenust, liisingust ja pangagarantiist, kuid mitte üle 5 miljoni euro. Laenusummale piirangut ei ole.

Koostöös teiste finantsasutustega suudame leida rahastuse ka keerukatele ja mahukatele projektidele.

Vaata tegutsevale ettevõtjale mõeldud teenuseid
 
Laenukäendus on abiks siis, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kuid selle saamiseks puuduvad tal piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.
Tööstuslaen aitab siis, kui ettevõtja soovib kasutada investeeringu tegemiseks pangalaenu või liisingut, kuid tal endal puudub omafinantseering. Tööstuslaen kui allutatud laen suurendab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte omafinantseeringut.

Kapitalilaen on allutatud laen. See on abiks siis, kui ettevõte soovib rahastada kiiret kasvu laenuga, kuid pangalaenu jaoks on tal omafinantseering liiga väike või puuduvad piisavad tagatised.

Laenu sihtotstarve on selliste tegevuste rahastamine, mille eesmärk on suurendada ettevõtte konkurentsivõimet selle arendamise või laiendamise teel.

KredExi ekspordilaen on mõeldud Eestis toodetud kaupade eksportimise tehingute rahastamiseks ja laen väljastatakse Eesti eksportijale. Ekspordilaenu sihtotstarve on võimaldada välisostjale vähemalt kahe aasta pikkust maksetähtaega ning rahastada krediidikindlustuse preemiamakse tasumist ja vajaduse korral ka välisostjale müüdavate kaupade tootmist.
KredExi stardilaen on mõeldud kuni kolm aastat tegutsenud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele oma ettevõtte investeeringute ja/või käibevahendite rahastamiseks.
Aitamaks nii Eesti alustavatel kui ka pikemalt tegutsenud kiirelt kasvavatel ettevõtetel areneda ning kasvu rahastada, pakub KredEx fondifondide kaudu riskikapitali. Eesmärk on tagada piisav kohalik kapitalipakkumine ning riski- ja erakapitalituru terviklik areng.