Aitame kohalikul omavalitsusel rekonstrueerida ja ehitada energiatõhusaid ning tänapäevaseid elamuid. Lisaks toetame kasutusest välja langenud elamute lammutamist, et parandada elukeskkonda üle kogu Eesti.

Vaata kohalikule omavalitsusele mõeldud teenuseid
 

Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele

Toetus on mõeldud kohalikule omavalitsusele üürielamu ehitamiseks või olemasoleva hoone üürielamuks ümberehitamiseks. Toetuse andmise eesmärk on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ja soodustada investeeringuid eluruumide rajamiseks.

Päikesepaneelide investeeringutoetus

NB! Taotluste vastuvõtt on peatatud alates 18. septembrist.

Toetuse andmise eesmärk oli suurendada taastuvast energiaallikast toodetud elektri osakaalu ning vähendada energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkogust.