fbpx Suurendame teadlikkust energiatõhususest | KredEx

Eesti eluasemesektori probleem on eluruumide vähene energiatõhusus ja kvaliteet. Asjatundjate hinnangute põhjal võib väita, et energiasäästu potentsiaal on Eesti korterelamutes põhjanaabritega võrreldes ligikaudu 30%.

Suurendame elanike teadlikkust eesmärgiga tagada Eesti elamufondi säilimine ja energiatõhusus. Teeme analüüse ja uuringuid, jagame häid praktikaid ning meile teenuste pakkumisel kogunenud infot. Pakume infomaterjale nii olemasolevate hoonete energiatõhususe suurendamiseks kui ka uute liginullenergiaelamute ehitamiseks.

Ainult siis, kui turuosalised on teadlikud, on võimalik täita Eesti pikaajalise energiamajanduse arengukava 2030+ eesmärke.