fbpx Suurendame teadlikkust energiatõhususest - Uute hoonete energiatõhusus | KredEx

Oleme koostöös partneritega viinud läbi eirnevaid uuringuid, et saada infot elamufondi seisukorrast ning töötasime välja liginullenergiahoonete näidisprojektid koos juhendmaterjaliga.

Infomaterjalid