Kuni 50% toetusega aitame kohalikku omavalitsust üürielamu rajamisel või rekonstrueerimisel.

Vaata kohalikule omavalitsuse mõeldud teenuseid
 

Elamufondi arendamise investeeringutoetus kohalikele omavalitsustele

Toetus on mõeldud kohalikule omavalitsusele üürielamu ehitamiseks või olemasoleva hoone üürielamuks ümberehitamiseks. Toetuse andmise eesmärk on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ja soodustada investeeringuid eluruumide rajamiseks.