fbpx Korterelamulaenu käendus | KredEx

Eesmärk

Laenukäendus sobib korteriühistule, kes soovib võtta pangalaenu elanike elukvaliteedi parandamisega seotud tööde rahastamiseks, kuid kelle riski hindab pank tavalisest suuremaks. Selle põhjus võib olla näiteks võlgnike suur osakaal, korterelamu asukoht piirkonnas, kus korterite turuväärtus on madal, või ühefunktsioonilises asulas, või on investeering ruutmeetri kohta märkimisväärselt suurem kui tavaliselt.


Kasutegurid

 • Käendus võimaldab saada renoveerimiseks vajaliku laenu kui pank hindab riski tavapärasest kõrgemaks (nt suur võlgnike osakaal, korterelamu asub madala korteri turuväärtusega piirkonnas või kui investeering m2 kohta on kõrgem kui tavaliselt)
 • Käendus aitab kindlustada makseraskuste riski

Kellele sobib

 • korteriühistule

Teenus sobib, kui

 • laenusaajaks on korteriühistu.
 • korteriühistu on krediidivõimeline.
 • laenusaajal on pädev üldkoosoleku otsus renoveerimistööde teostamise, laenuvõtmise ja käenduslepingu sõlmimise kohta. Renoveerimistööd on ette nähtud korterelamu majanduskavas.
 • Lisainfo: korterelamuks loetakse vähemalt 2 korteriga elamuid.

Olulisemad tingimused

 • Käendusega saab rahastada töid, millega tagatakse korterelamu ehituskonstruktsiooniline stabiilsus või millega paranevad selle elanike elamistingimused, sh elamu, elamut teenindava maa ja sellel asuvate elamut teenindavate ehitiste säilimiseks või nende ökonoomsuse, turvalisuse ja heakorra parandamiseks tehtavad ehitus-, heakorra- ja haljastustööd.
 • Käendussumma on kuni 80% laenusummast.
 • Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenusummaga.
 • Käendustasu on 1–1,5% käenduse jäägilt aastas.
 • Renoveeritav hoone tuleb kindlustada tulekahju, veeavarii, loodusõnnetuse ja vandalismi vastu kogu laenuperioodi ajaks.
 • Krediit makstakse välja ehitusettevõtte(te) arve(te) alusel vastuvõtuakti(de) ulatuses.

Hea teada

  • Käendust taotle panga kaudu.
  • Korterelamu tuleb kindlustada.

Taotlusprotsess

Korterelamulaenu käenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka, kes korraldab käenduse saamise ning hilisema aruandluse.

Korterelamulaenu käendust väljastavad pangad: SwedbankCitadele Pank, Danske BankCoop Pank, Luminor, SEB Pank, Tallinna Äripank

 • Korteriühistu viimase aasta aastaaruanded
 • Korteriühistu viimase kuue kuu rahavoogude aruanne
 • Korteriomanike võlgade aruanne
 • Korterelamu tehnilise ülevaatuse akt, energiaaudit või ehitusluba
 • Korterelamu majanduskava
 • Üldkoosoleku otsus(sed), milles on määratud laenu sihtotstarve, laenu võtmine, laenu maksimumsumma ja KredExi käenduse kasutamine ning kinnitatud majanduskava

Dokumendid

Võta ühendust

Kristo Hütt
kliendihaldur (eluasemelaenu käendus, korterelamulaenu käendus, elamufondi arendamise investeeringutoetus)
kristo.hutt [at] kredex.ee