fbpx Eksporditehingu kindlustus | KredEx

Eesmärk

Eksporditehingu kindlustuse eesmärk on pakkuda ettevõttele kindlustunnet tehingute tegemiseks välisturgudel. Kindlustuskaitse võimaldab Su ettevõttel pakkuda välisostjatele paindlikke maksetähtaegu. Kui nad ei suuda maksta arveid korrapäraselt, siis Sinu ettevõte sellepärast ei kannata.


Kasutegurid

 • Kindlustada saad nii üksiku müügitehingu kui ka kogu välisriigi ostja makseriski
 • Saad alustada julgelt müüki tundmatul välisturul
 • Saad ostja tausta ja rahalise olukorra kohta rohkem infot
 • Saad konkurentsieelise, sest pakud ostjale ettemaksu asemel maksetähtaega
 • Saad kindluse, et sulle laekub pärast kauba väljasaatmist selle eest tasu
 • Saad hüvitist, kui ostja osutub maksejõuetuks
 • Saad abi võlgade sissenõudmisel

Kellele sobib

 • iduettevõte
 • alustav ettevõte
 • tegutsev ettevõte
 • eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • teed ekspordis esimesi samme
 • sul on vaja teha ühekordne eksporditehing
 • sul on välisturul üksikud ostjad
 • su ostja maksetähtaeg on kuni 180 päeva

Olulisemad tingimused

 • Kindlustus katab Su ettevõttele ostja tasumata arvete tõttu tekkinud kahju
 • Kindlustushüvitist saad lepingus kokkulepitud kindlustusjuhtumi korral
 • Ostja asukohariik on väljaspool Eestit
 • Maksetähtaeg ostjale on üldjuhul kuni 90 päeva (maksimaalselt 180 päeva)
 • Kindlustuskate on kuni 85% kahjust
 • Kindlustuslepingu kulud on sinu jaoks kindlustusmakse ja ostja hindamise tasu
 • Ostja makseviivitustest tuleb Sul KredExit teavitada õigel ajal

Kindlustusprotsess

Sisesta andmed, et arvutada välja krediidikindlustuse kulud. Kalkulaator annab Sulle kindlustusmakse ja taotluse tasu (ehk ostja hindamise tasu) hinnangu. Kindlustusmakse täpne suurus selgub pärast seda, kui oleme teinud ostja taustauuringu.

Palun sisesta oma ettevõtte ja ostja andmed.

Kui meile on laekunud taotluse tasu, analüüsime Su ettevõtte ostja tausta ja finantsvõimekust.

Pärast ostja taustauuringut saadame sulle täpse pakkumise. Tavaliselt läheb selleks üks-kaks päeva, eksootilisema riigi ostja puhul kuni kaks nädalat. Kindlustuspakkumine kehtib kolm kuud.

Kui pakkumine sobib, siis tasu kindlustusmakse. Kui see on KredEx Krediidikindlustusele laekunud, hakkabki kindlustuskaitse kehtima.

Kui ostja viivitab arvete tasumisega, siis tuleta seda talle algul ise meelde. Kui see ei aita olukorda lahendada, anna meile võlast teada 15 päeva jooksul peale esmase sissenõudeperioodi lõppu (selle leiad kindlustuspoliisilt, tavaliselt 15–30 päeva). Ootame infot e-posti aadressile krediidikindlustus@kredex.ee või vormi kaudu.

Hüvitist saad taotleda, kui tekib kindlustusjuhtum. Kindlustusjuhtum võib olla näiteks ostja pankrot või kui ostja ei ole suutnud tasuda arvet 180 päeva jooksul peale maksetähtaega. Täida hüvitise taotluse vorm ja lisa kahju tõendavad dokumendid.

Kindlustushüvitise otsuse teeme ühe kuu jooksul pärast taotluse ja lisadokumentide esitamist. Otsusest anname Sulle teada kirjalikult.

KredEx Krediidikindlustus julgustab vastutustundlikku käitumist nii riigisiseste kui rahvusvaheliste äritehingute tegemisel. See tähendab muuhulgas mõistliku hoole rakendamist selleks, et ära tunda ja ära hoida korruptsiooniohtlikke olukordi ning vältida seotust altkäemaksu andmise, saamise ning vahendamisega seoses äritehingutega, millest tulenevaid ostja makseriske soovitakse krediidikindlustuse abil maandada.

Kõik äritehingus osalevad isikud peaksid tegutsema kooskõlas altkäemaksu keelavate õigusaktidega. Rahvusvahelise äritehingu korral on oluline jälgida, et tegevus oleks kooskõlas kõigi asjassepuutuvate riikide õigusaktidega. Äritehingus osalevad isikud peaksid rakendama mõistlikke juhtimis- ja sisekontrollimeetmeid, et tagada oma organisatsioonis ühtne arusaam heakskiidetud väärtustel baseeruvast käitumisest ning kontrollikeskkonna toimimine.

KredEx Krediidikindlustus juhib tähelepanu, et Eestis kehtiva Karistusseadustiku kohaselt on karistatavad nii avaliku kui erasektori altkäemaksusüüteod, muuhulgas ka välisriigis toime pandud altkäemaksusüüteod. Selliste süütegude korral on karistuseks ettenähtud rahatrahv või vanglakaristus ning süüteoga omandatud vara konfiskeerimine.     

KredEx Krediidikindlustus järgib OECD nõukogu soovitusi altkäemaksu vältimiseks rahvusvahelistes äritehingutes: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0447 

Nendest soovitustest lähtuvalt taotleb KredEx Krediidikindlustus ostja makseriskide kindlustamisel asjassepuutuvatelt tehinguosalistelt kinnituse esitamist selle kohta, et tehinguosaline ega ükski tema nimel tegutsev isik ei ole seotud altkäemaksu andmise, saamise ega vahendamisega, ei ole sellega seoses süüdistatav ega uurimise all, samuti et kindlustatavate äritehingutega seoses maksmisele kuuluvad tasud on eranditult õiguspärased. Kinnitus võib sisalduda krediidikindlustuse lepingu tingimustes või tuleb see esitada eraldiseisvalt. Tehinguosalise seotus altkäemaksuga tähendab, et KredEx Krediidikindlustus ei sõlmi kindlustuslepingut, peatab kindlustushüvitise väljamaksed, ütleb üles varem sõlmitud kindlustuslepingu või nõuab tagasi juba välja makstud kindlustushüvitise.  

Võta ühendust

Anneli Liinat
kliendihaldur
anneli.liinat [at] kredex.ee
Külli Saarepera
kliendihaldur
kylli.saarepera [at] kredex.ee
Kersti Maisvee
ärisuhete juht
kersti.maisvee [at] kredex.ee
Ivika Kolk
müügiosakonna juhataja kt
ivika.kolk [at] kredex.ee

Enne lepingu sõlmimist tutvu AS KredEx Krediidikindlustuse tingimustega ja lisaküsimuste korral pöördu meie spetsialistide poole.