Eesmärk

Ostjakrediidi kindlustuse eesmärk on maandada finantseerimisasutuse riski, mis võib tekkida Eesti eksporditehingu pikaajalise rahastamise korral siis, kui välisriigi ostja muutub maksejõuetuks.

Üle kaheaastase krediidi kindlustamisel lähtume Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riikide rahvusvahelisest kokkuleppest riiklike ekspordigarantiide pakkumise kohta.


Kasutegurid

 • Saad võimaluse pakkuda Eesti eksportijale ja tema ostjale rahastust.
 • Saad abi võlgade sissenõudmisel.
 • Saad hüvitist, kui ostja osutub maksejõuetuks.

Kellele sobib

 • finantseerija

Teenus sobib, kui

 • sinu klient on Eesti eksportiv ettevõte, kes müüb masinaid või seadmeid, arendab tarkvara või on seotud muu kapitalimahuka tegevusega
 • soovid pakkuda Eesti eksportijale eksporditehingu jaoks rahastust

Olulisemad tingimused

 • Kindlustus katab Su ettevõttele kahju, mis on tekkinud Su kliendi ostja tasumata arvete tõttu.
 • Kindlustushüvitist saad lepingus kokkulepitud kindlustusjuhtumi korral.
 • Kindlustus on seotud Eesti eksportija eksporditehinguga.
 • Kindlustuskate on kuni 95% kahjust.
 • Kindlustuslepingu kulu on Sinu jaoks kindlustusmakse.
 • Eksporditehingu maksetingimused:
  - maksetähtaeg ostjale üldjuhul 2–10 aastat (OECD riikides kuni 5 aastat);
  - ettemakse ekspordilepingu alusel vähemalt 15% tehingusummast;
  - tagasimakseid tehakse võrdsete osamaksetena. Maksetevaheline aeg võib olla kuni 6 kuud.

Ostjakrediidi kindlustuse protsess

Täida taotlusvorm ja saada see aadressile krediidikindlustus@kredex.ee. Küsimuste korral võta ühendust meie halduriga.

Esita järgnev info:

 • eksportija info
 • ostja viimase kolme aasta finantsaruanded
 • ostja rahavoogude prognoos
 • eksportija kinnitus altkäemaksu mitteandmise kohta

Enne pakkumise tegemist veendume, kas oleme Su ettevõtte vajadustest õigesti aru saanud, ja selgitame kindlustuse toimimist.

Teeme sulle pakkumise, milles on kirjas kindlustustingimused ja kindlustusega seotud kulud. Selle põhjal saad leppida eksportija ja ostjaga ekspordilepingus ja finantseerimislepingus täpsemalt kokku.

Kui oled eksportija ja ostjaga tingimustes kokku leppinud ning meie pakkumine sobib, allkirjastame kindlustuslepingu ning Sa saad arve kindlustusmakse tasumiseks.

Kui ostja viivitab arvete tasumisega, siis tuleta seda talle algul ise meelde – Sul on aega 30 päeva. Kui see ei aita olukorda lahendada, anna meile võlast teada hiljemalt 14 päeva jooksul peale 30-päevase perioodi lõppu. Ootame infot e-posti aadressile krediidikindlustus@kredex.ee või kodulehe vormi kaudu.

Hüvitist saad taotleda, kui on tekkinud kindlustusjuhtum. See võib olla näiteks ostja pankrot või olukord, kui ta ei ole suutnud tasuda arvet 90 päeva jooksul peale maksegraafikus antud tähtaega. Täida hüvitise taotluse vorm ja lisa kahju tõendavad dokumendid.

Kindlustushüvitise otsuse teeme ühe kuu jooksul pärast taotluse ja lisadokumentide saamist. Otsusest anname sulle teada kirjalikult. Ostja maksekohustusi asume täitma graafiku alusel.

Võta ühendust

Anneli Liinat

kliendihaldur
anneli.liinat [at] kredex.ee

Külli Saarepera

kliendihaldur
kylli.saarepera [at] kredex.ee

Enne lepingu sõlmimist tutvu AS KredEx Krediidikindlustuse tingimustega ja lisaküsimuste korral pöördu meie spetsialistide poole.