Üksiku riski kindlustus

Eesmärk

Kindlusta ühe välisriigis asuva ostjaga tehtud üksikust või mõnest müügitehingust tulenev ostja makserisk!

Üksiku riski kindlustuse korral on kindlustatud on vaid ühe välisriigis asuva ostjaga tehtud ühest või mõnest üksikust müügitehingust tulenev ostja makserisk. Üksiku riski kindlustuse leping sobib näiteks siis, kui alustad koostööd välisriigis asuva ostjaga, sa ei oska prognoosida, kui laialdaseks koostöö selle ostjaga kujuneb, kuid pead tähtsaks kindlustunnet, et ostja makseraskuste korral ei kannata sinu ettevõte.

Kasutegurid

 • Hüvitame su ettevõttele ostja tasumata arvete tõttu tekkinud kahju.
 • Saad julgemalt alustada müüki tundmatul välisturul.
 • Saad rohkem infot ostja tausta ja maksekäitumise kohta.
 • Annab sulle konkurentsieelise, sest sul on võimalus pakkuda ostjale paindlikke maksetingimusi.
 • Saad abi võlgade sissenõudmisel ja hüvitatud sellega seotud kulu.
 • Krediidikindlustust saad kasutada tagatisena müügiarvete finantseerimisel faktooringu või muu finantsteenuste abil.

Kellele sobib

logo

iduettevõte
alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Teenus sobib, kui

 • soovid kindlustada välisriigis asuva olulise ostjaga tehtud ühest müügitehingust tuleneva ostja makseriski või selle ostjaga kindlustusperioodil tehtud mitmest müügitehingust tuleneva ostja makseriski, kuid kindlustuslepingu sõlmimisel pole sulle teada, kui palju müügitehinguid järgneb,
 • teed eksportimisel alles esimesi samme,
 • soovid pakkuda ostjale pikka maksetähtaega.

Olulised tingimused

 • Kindlustada saab ainult välismaal asuva ostja makseriski.
 • Ostjale antud maksetähtaeg on üldjuhul kuni 90 päeva, maksetähtaeg peab olema kooskõlas kindlustuslepingu tingimustega.
 • Ostja makseviivitusest tuleb meile teatada kokkulepitud aja jooksul.
 • Ostja makseviivituse korral sulgeme ostjale määratud krediidilimiidi. Edasised müügitehingud ei ole kindlustuskaitsega kaetud.
 • Majandustegevuses tuleb sul olla hoolas, et vältida kahju teket või suurenemist.
 • Kindlustushüvitist saad taotleda siis, kui leiab aset kindlustusjuhtum. Kindlustusjuhtumiks on ostja maksejõuetus või maksekohustuse täitmata jätmine pika aja jooksul (vähemalt 180-päevase perioodi jooksul). Sündmused, mis kujutavad endast kindlustusjuhtumit, on täpsemalt kirjeldatud kindlustustingimustes.
 • Kindlustushüvitise maksmisel kehtib omavastutus.
 • Kindlustada ei saa sinu ettevõttega seotud ostja makseriski, ostja peab olema sõltumatu.
 • Kindlustatud on ostja kohustus tasuda ostetud kauba või osutatud teenuse eest. Kindlustatud ei ole nõuded eraisikute vastu, viivised, leppetrahvid, krediidiasutuste teenustasud, valuutade vahetuskursside erinevusest tekkivad kulud, tollimaksud jms tasud.

Kindlustusprotsess

Lepingu sõlmimiseks täida kindlustuslepingu taotlus ja saada see e-posti aadressile krediidikindlustus@kredex.ee. Küsimuste korral võta palun ühendust meie kliendihalduriga.

Vaatame taotluse läbi, hindame sinu ostja võimekust maksekohustusi täita ja võimaluse korral teeme sulle pakkumuse kindlustuslepingu sõlmimiseks.

Omalt poolt veendume enne pakkumuse tegemist, et oleme sinu kindlustusvajadusest õigesti aru saanud. Selgitame sulle krediidikindlustuse toimimist.

Pakkumust koostades võtame arvesse andmeid sinu ettevõtte tegevusvaldkonna, müügiturgude ja ostjate kohta, ostjale taotletava krediidilimiidi suuruse, kindlustatava käibe eeldatava mahu, varasemate kahjujuhtumite ja muude kindlustuslepingu sõlmimise seisukohast kaalukate asjaolude kohta.

Pakkumuse esitamisel tutvustame sulle pakutava kindlustuslepingu tingimusi ja selgitame, millised kulud kindlustuslepingu sõlmimisega kaasnevad.

Tutvu pakkumusega hoolikalt ning veendu, et see sobib sinu vajadustega. Esita julgelt kõik küsimused, mis pakkumusega tutvumise käigus tekivad.

Kui pakkumus sobib, allkirjastame kindlustuslepingu ja sa saad arve kindlustusmakse  ostja hindamisega seotud kulu (krediidilimiidi tasu) tasumiseks.

Kindlustusperioodi pikkuseks on 12 kuud.

Määrame ostjale krediidilimiidi. Krediidilimiidi summa on maksimumsumma, mille ulatuses on müük sellele ostjale kindlustuskaitsega kaetud. Kindlustusperioodi jooksul saad vajaduse korral taotleda krediidilimiidi summa muutmist.

Krediidilimiidi summa sõltub eelkõige ostja krediidivõimest.

Kui ostja viivitab arve tasumisega, siis tuleta tasumise kohustust talle esmalt ise meelde. Kui see ei aita olukorda lahendada, anna meile kindlustuslepingus ettenähtud tähtaja jooksul ostja võlgnevusest teada. Selleks saada maksehäire teade e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitist saad taotleda kindlustusjuhtumi toimumise järel. Selleks saada kindlustushüvitise taotlus koos kahju tekkimist tõendavate dokumentidega e-posti aadressile kahjud@kredex.ee.

Kindlustushüvitise maksmise otsustame ühe kuu jooksul pärast taotluse ja kõigi nõutavate lisadokumentide kättesaamist.

Enne lepingu sõlmimist tutvu AS KredEx Krediidikindlustuse tingimustega ja lisaküsimuste korral pöördu meie spetsialistide poole.

Võta ühendust

Katrin Savi

Katrin Savi

juhatuse liige, müügiosakonna juhataja

katrin.savi [at] kredex.ee
Helen Hiie

Helen Tõkman

kliendihaldur

helen.tokman [at] kredex.ee