Töötamine KredExis

KredEx loodi 2001. aastal Ekspordi Krediteerimise ja Garanteerimise Sihtasutuse, Ettevõtluse Krediteerimise Sihtasutuse ning Sihtasutuse Eesti Eluase liitmise tulemusena.

2016. aastal ühines KredExiga seni Eesti Arengufondi juures tegutsenud Startup Estonia kuueliikmeline meeskond.

2017. aastal sai KredEx SmartCapi emaettevõtteks.

KredExi sidusettevõte AS KredEx Krediidikindlustus asutati 2009. aasta lõpus. Jagame selle ettevõttega kontorit ja tegutseme ühtse meeskonnana.

  KredExi edu alus on ühiseid väärtusi kandvad lojaalsed ja pühendunud töötajad. Meie 52-liikmeline meeskond on püsiv: 17 inimest on töötanud KredExis üle kümne aasta. Töötajate keskmine vanus on 42 aastat.

  Töötajate rahulolu-uuringud kinnitavad, et põhilised motivaatorid KredExis töötada on head suhted meeskonnas, töötasu ning huvitav ja vaheldusrikas töö.

  Väärtustame pikaajalisi töösuhteid, mis aitavad tagada klientide rahulolu, ettevõtte eesmärkide saavutamise ja organisatsiooni järjepidevuse. Vabu ametikohti täites peame vajalikuks arvestada oma töötajate karjäärisoove.

  Toetame oma meeskonnaliikmete professionaalset ja isiksuse arengut, pakkudes neile mitmekülgseid koolitusi ning võimalusi rahvusvaheliseks suhtluseks ja kogemuste vahetamiseks teiste riikide organisatsioonidega. Meie töötajatel on tervist säästvad ja tulemuste saavutamist soodustavad töökeskkonnatingimused. Me maksame ametikohale ja panusele vastavat ning finantsvaldkonnas konkurentsivõimelist tasu.

  Professionaalse panuse kõrval peame tähtsaks meeskonda liitvaid traditsioone. Meie tavad on talve- ja suvepäevad, jõulupidu töötajate lastele ning aastalõpuüritus koos pereliikmetega.

  Väärtused

  • Riigimehelikkus – tegutseme Eesti elanike ühishuvidest lähtuvalt, oleme lugupidavad, ausad, avatud ja usaldusväärsed
  • Edasipüüdlikkus – väärtustame ja julgustame meeskonna liikmete ja organisatsiooni pidevat eesmärgistatud arengut ning pealehakkamist väärt ideede elluviimisel, oleme avatud uutele mõtetele ja koostööle
  • Meeskondlikkus – tegutseme üheskoos austades, innustades ja toetades kolleege ning partnereid  KredEx pälvis 2021. aastal Võrdse palgamaksja tiitli.

  Võrdse palgamaksja tiitel