Alates 23. aprillist saab taotleda toetust väikeelamute renoveerimiseks

08.04.2024

23. aprillil avab EASi ja KredExi ühendasutus taotlusvooru väikeelamute renoveerimiseks. Vooru eelarve on ligikaudu 28 miljonit eurot. Toetus võimaldab katta kuni 50% renoveerimistööde kogumaksumusest, maksimaalne toetussumma on 50 000 eurot.

Pilt
Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor avaneb 23. aprillil
Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor avaneb 23. aprillil

Toetust saab taotleda üksikelamu ja kuni kahe korteriga elamu või ridaelamu renoveerimiseks nii osaliselt kui ka terviklikult. Osalisel renoveerimisel on toetuse määr 20% toetatavatest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot elamu kohta. Tervikliku renoveerimise korral oleneb toetuse määr ja maksimaalne summa elamu asukohast. Enamikus Eesti piirkondades saab toetust kuni 50 000 eurot ja kuni 50%, Tallinna- ja Tartu-lähedastes piirkondades kuni 40 000 eurot ja kuni 40% toetatavatest kuludest. Kõige väiksem on toetus Tallinnas ja Tartus ehk kuni 30 000 eurot ja 30% toetatavatest kuludest.

Kuna toetuse eesmärgiks on suurem energiatõhusus, on toetuse saamiseks kõige olulisem tingimus elamu energiatõhususklassi paranemine. Terviklikul renoveerimisel peab maja jõudma C-energiaklassini. Osalise renoveerimise puhul on vajalik tõus vähemalt klassi võrra. Kui väikeelamu energiaklass üksiku parenduse tulemusena ei tõuse või elamul on juba enne toetuse taotlemist saavutatud parim võimalik energiatõhususe klass A, siis toetust saada ei ole võimalik. Juhul, kui toetusega soovitakse soetada akupank või paigaldada elektriauto laadimistaristu, tuleb toetuse saajal teha ka lisatöid, mis aitaksid elamu energiaklassi parandada.

Leebemad nõuded kehtivad kultuuriväärtuslike elamute renoveerimisel. Nende tervikliku renoveerimise tulemusena ei ole vaja saavutada C-energiaklassi, vaid piisab edenemisest ühe klassi võrra, näiteks F-ist E-ni. Samuti on võimalik jätta tegemata hoone välisilmet oluliselt muutvad tööd, kui need lähevad vastuollu muinsuskaitse nõuetega – näiteks jätta renoveerimisel fassaad vähem soojustatuks või aknad vahetamata.

Taotlemist lihtsustab, et päikesepaneelide ja inverteri ning samuti akude soetamisel ei ole enam vaja hinnapakkumusi esitada. Nende puhul makstakse fikseeritud summaga toetust, sõltumata sellest, kui kalliks või odavaks projekt kujuneb. Toetatakse päikesepaneele ja inverterit võimsusega kuni 15 kilovatti. Päikesepaneelide ja inverteri soetamisel on ühikuhind 1140 eurot, akupanga soetamisel 642 eurot ühe kilovati kohta ning toetus moodustab 30% ühikuhinnast.

Ühikuhind kehtib ainult päikesepaneelide, inverterite ja akude soetamisel – kõigi muude soetatud seadmete ja materjalide ning tellitud teenuste puhul on endiselt vajalik hinnapakkumiste võtmine.

Väikeelamute renoveerimise toetust saab taotleda alates 23. aprillist Riigi Tugiteenuste Keskuse hallatavas e-toetuse keskkonnas. Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ettemaksu, välja arvatud energiamärgise või ehitusprojekti koostamise kulud. Toetatavate tegevuste elluviimiseks on 12 kuud alates taotluse rahuldamise otsusest. Põhjendatud juhul on võimalik tegevuste elluviimise tähtaega pikendada üks kord kuni kuue kuu võrra. Kõige hilisem aeg tööde lõpetamiseks on 31. detsember 2025.

Toetusvooru rahastab Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF).
Vooru tingimustega tutvu siin 
kredex.ee/majaduueks

EASi ja KredExi ühendasutus on üks osapool Euroopa Liidu projektis LIFE IP BuildEST, mis toob kokku eri osapoolte teadmised ja kogemused Eesti elamufondi rekonstrueerimiseks aastaks 2050.