Alustav ettevõtja saab taotleda soodustingimustel laenu kuni miljon krooni

27.10.2009

Alustav ja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõtja saab taotleda KredExi käendusega stardilaenu senise 500 000 krooni asemel kuni 1 000 000 krooni ulatuses. Sellest kuni 500 000 krooni saab kasutada nii investeeringute kui ka käibekapitali finantseerimiseks, 500 000 krooni ületavat summat saab kasutada ainult investeeringuteks.

Erinevalt tavapärasest laenutootest piisab stardilaenu puhul ettevõtjal tagatise seadmisel isiklikust käendusest, mis katab 30-40% laenusummast. Ülejäänud, tagamata osale annab KredEx omapoolse käenduse.

 

KredExi ettevõtlus- ja ekspordidivisjoni juhi Lehar Küti sõnul võib ettevõtte käivitamisel  oluliseks takistuseks saada pangalaenuks vajaliku tagatise või tegutsemisajaloo puudumine.

 

„Healt positsioonilt startimiseks saab alustav ettevõtja kasutada KredExi käendusega stardilaenu, mis suurendab oluliselt rahastamisvõimalusi ja toetab alustavate ettevõtjate kiiremat kasvu. Samuti võimaldab stardilaen maandada ettevõtlusega alustamisega seonduvaid riske kuna ettevõtja isiklik vastutus on piiratud 30-40% laenusummast“, ütles Lehar Kütt.

 

Stardilaenu taotlemiseks võib nüüdsest lisaks EAS-ile pöörduda ka otse panka. Pank või EAS menetleb taotlust ning esitab selle otsustamiseks KredExile. Stardilaenu väljastab KredExi positiivse otsuse alusel pank. Stardilaenu menetlevad  ja väljastavad hetkel Eesti Krediidipank, Marfin Pank, SEB Pank ja Swedbank.

 

Nimetatud laenu saamise eelduseks on äriplaani olemasolu, mille ettevalmistamiseks saab vajadusel tasuta konsultatsiooni maakondlikest arenduskeskustest. Koos stardilaenuga saab EASi-st taotleda ka stardi- ja kasvutoetust.

 

KredExi käendusega stardilaene on väljastatud alates 2008. aasta märtsist. Selle aja jooksul on otsustatud rahastada 75 alustava ettevõtja projekte kogusummas 28 mln krooni. Peamiselt kasutavad ettevõtjad stardilaenu tegevuse alustamiseks või laiendamiseks, investeeringuteks põhivarasse ja välisturgudele sisenemiseks.

 

Täpsemat infot stardilaenu kohta saab EAS-ist, maakondlikest arenduskeskustest, pankadest või KredExi kodulehelt.

 

Stardilaenu programmi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.