EASi ja KredExi ühendasutus lõpetas Venemaa ja Valgevene suunalised tegevused

04.03.2022

EASi ja KredExi ühendasutus lõpetas Venemaa suunalised turismiturundustegevused, kutsus tagasi Moskva turismiesindaja ning tühistas osalemise Venemaa ja Valgevene ärimessidel. Kõikide Venemaa ja Valgevene välisinvesteeringuprojektide teenindamine on lõpetatud.

„Lõpetasime igasuguse ettevõtlusalase ja turundustegevuse Venemaal ning Valgevenes. Seisame kindlalt Ukraina iseseisvuse, territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse eest tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Venemaa algatatud sõjal on üha süvenev mõju maailmamajandusele. Paljud Eesti ettevõtted on juba täna mõjutatud kas otse või läbi katkenud tarne- ja turustusahelate. Ühendasutus töötab koostöös teiste avasektori osapooltega, et leida meie ettevõtjatele alternatiivseid turge ja koostöövõimalusi teiste maade ettevõtjatega. Oleme otsesuhtluses paljude oma klientidega, et kaardistada ja leida lahendusi kiiresti muutuvas geo- ja majanduspoliitilises situatsioonis,“ ütles EASi ja KredExi ühendasutuse juht Lauri Lugna.

Work in Estonia programm jagab aktiivselt operatiivset infot ning Work in Estonia Rahvusvaheline Maja teenindab ukrainlasi eelisjärjekorras. Ukraina kodakondsusega inimeste startup-viisade taotlused vaadatakse läbi eelisjärjekorras ning menetlusprotsess on lühendatud 1-2 päevale. 

Ukraina on olnud e-residentsuse üks peamisi sihtriike kolm aastat. Eestil on üle 5000 ukrainlasest e-residendi, kes on loonud ligi 1600 ettevõtet. Venemaa ja Valgevene kodanike e-residentsuse taotluste menetlemine on ajutiselt peatatud, samuti on peatatud e-residentide digi-ID kaartide väljastamine Eesti Saatkondades Moskvas ja Minskis. E-residentsuse programm ja enam kui 90 000-liikmeline e-residentide kogukond toetavad Ukrainat ja Ukraina e-residentide loodud Eesti ettevõtteid neid tutvustades ja jagades operatiivset infot.

KredEx Krediidikindlustus lõpetas sõjategevuse tõttu uute kindlustuslimiitide pakkumise Venemaal ja Ukrainas. KredExi ekspordilaenudest ei ole finantseeritud müügitehingutest mitte ükski Ukrainas, Venemaal ega Valgevenes asuva ostjaga. 

Ühendasutus on valmis pakkuma ajutiste likviidusprobleemide leevendamiseks käendust, et ettevõtted saaksid kommertspankadest täiendavat käibekapitali. Kui olukord süveneb, ollakse valmis pakkuma täiendavaid käendus- ja laenumeetmeid.

Ukraina kodanikele ja ettevõtetele on loodud pidevalt täienev küsimuste-vastuste veebileht Eestisse saabumise ja ajutise ümberasumise teemade kohta https://investinestonia.com/for-ukrainians/.