Iduettevõtete töötajad teenisid mullu kaks Eesti keskmist palka

23.02.2023

Statistikaameti ja Startup Estonia andmetel töötas Eesti iduettevõtetes mullu vähemalt ühe päeva 13 694 inimest, kelle keskmine brutopalk kasvas aastaga 13% 2923 euroni, ületades Eesti keskmist ligi kaks korda.

Suurimat keskmist brutokuupalka teenivad Eesti iduettevõtetes 41-50-aastased töötajad, kelle keskmine töötasu oli mullu koguni 3622 eurot kuus. Neile järgnevad töötajad vanuses 31-40-aastat, kes teenivad keskmiselt 3300 eurot kuus.

Startup Estonia juht Eve Peeterson sõnas, et kuigi aasta numbrid näitavad tugevat kasvu, oli möödunud aasta viimases kvartalis märgata töötajate värbamise tempo aeglustumist. “Kuigi oleme möödunud aasta lõpus ja selle aasta alguses kuulnud ka koondamistest meie iduettevõtetes, on Eesti tehnoloogiasektori nõudlus tippspetsialistide järele jätkuvalt väga suur. Ühes ettevõttes toimunud koondamine on pigem hea võimalus teistele värvata kiiresti hädavajalikke töötajaid kohalikult tööjõuturult. Meie andmetel leiavad koondatud inimesed väga kiiresti endale uue töökoha, neist suur osa saab uue tööpakkumise juba järgmisel päeval,” ütles Peeterson.

Statistikaameti andmetel töötas mullu kohalikes idufirmades vähemalt ühe päeva 8606 Eesti kodakondsusega inimest ning 4007 välismaise kodakondsusega töötajat. Välismaalastest 84% on pärit väljastpoolt Euroopa Liitu, mõne Euroopa Liidu riigi kodakondsusega on 16% idusektori välistöötajatest. Eesti päritoluga töötajate keskmine palk oli mullu 2763 eurot, välistalentidest töötajate keskmine brutotasu ulatus koguni 3082 euroni kuus.

Eesti idusektori suurimaks tööandjaks oli Maksu- ja Tolliameti andmetel 2022. aasta lõpu seisuga Wise, kus töötas 1785 töötajat ning iduettevõte kasvatas aastaga töötajate arvu 567 inimese võrra. Suuruselt teiseks tööandjaks oli Bolt, iduettevõttes töötas 1270 inimest ehk 249 võrra rohkem kui aasta varem. Idusektori viie suurima tööandja hulka kuulusid möödunud aasta lõpu seisuga lisaks Swappie (487 töötajat, 74 uut töökohta), Veriff (411 töötajat, 82 uut töökohta) ja Monese (269 töötajat,  127 uut töökohta).

Kõrgeima keskmise brutopalgaga tegevusvaldkond oli Eesti idusektoris 2022. aastal kommunikatsioonivaldkond, kus töötajad teenisid mullu 3482 eurot kuus. Teisel kohal oli transport ja logistika, kus töötajate tasu ulatus 3434 euroni kuus. Kahele esimesele järgnes kübertehnoloogia valdkond, kus keskmine töötasu oli 3412 eurot kuus.

Suurem osa ehk 61% iduettevõtete töötajatest on kõrgharidusega, omades kas bakalaureuse-, magistri- või doktorikraadi. Välismaalaste seas on kõrgharidusega töötajate osakaal keskmisest veelgi kõrgem, ulatudes 78%-ni. Välismaalastest 39% omab kas magistri- või doktorikraadi.

Eesti iduettevõtete töötajatest 60% on mehed ja 40% naised, kusjuures naiste osakaal on iduettevõtete töötajate hulgas viimastel aastatel järjest kasvanud paari protsendi võrra aastas. Iduettevõtte keskmine töötaja on ka üsna noor - 43% idufirmade töötajatest on vanuses 21-30 aastat ning 42% on vanuses 31-40 aastat, selgub Statistikaameti andmetest.

Eesti idufirmade suurim töötajate grupp on tippspetsialistid, kes moodustavad 46% kõigist idusektori töötajatest, nende keskmine brutotasu oli mullu 3571 eurot kuus (aasta varem 3137 eurot kuus). Juhtivatel positsioonidel töötab 12% iduettevõtete töötajatest ning juhi keskmine brutopalk oli idusektoris 4175 eurot kuus (aasta varem oli juhi palk 3721 eurot kuus). Kontoritöötajad ja klienditeenindajad moodustavad 17,5% töötajatest ja nende keskmine brutopalk oli 1828 eurot (aasta varem 1512 eurot). Tehnikuid ja keskastme spetsialiste töötas idusektoris 10% ja nad teenisid brutopalgana 2278 eurot kuus (aasta varem 1997 eurot kuus).

Startup Estonia poolt hallatava iduettevõtete andmebaasi andmetel tegutseb Eestis täna 1444 iduettevõtet. Eesti iduettevõtted tasusid riigile 2022. aastal kokku 185 miljonit eurot tööjõumakse ehk 47% enam võrreldes aasta varasemaga. Suurimad tööjõumaksude maksjad olid Bolt (30,7 miljonit eurot), Wise (25,2 miljonit eurot), Veriff (8,5 miljonit eurot), Starship Technologies (4,9 miljonit eurot) ja Monese (4,2 miljonit eurot).

Startup Estonia ühendab ja toetab Eesti iduettevõtjaid. Startup Estonia kogub andmeid koostöös iduettevõtjatega ning avaldatud statistika aluseks on iduettevõtete ning Eesti Maksu- ja Tolliameti ja Statistikaameti andmed. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus, Startup Estonia teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap.

Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.