Kodutoetust taotleb 1154 lasterikast peret

30.05.2016

Esialgsetel andmetel esitas KredExile kodutoetuse saamiseks taotluse 1154 peret kogusummas 10,1 mln eurot. Keskmine taotletav toetussumma on 7150 eurot, kodutoetust soovivates peredes kasvab kokku 3934 last.

„Laste arv on kindlasti üks tegur, mis võib oluliselt mõjutada perede majanduslikku toimetulekut. Sellel aastal laiendasime toetuse saajate ringi ja praeguseks on selgelt näha, et kodutoetuse meede on väga oluline ka perede jaoks, kus kasvab 3 last,“ ütles ettevõtlusminister Liisa Oviir. „Kasvamis- ja õpikeskkonna olukord on laste arengus määrava tähtsusega ja olen kindel, et kodutoetuse meetmega saame paljude perede olukorda parandada. Leian, et riik peab toetama paljulapselisi peresid, et tagada neile kindlustunne,“ lisas Oviir.

Riiklik toetus elutingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on kuni 355 eurot kuus. Maksimaalseks toetussummaks on 8000 eurot.

Kõige rohkem taotlusi laekus Harjumaalt (250), Ida-Virumaalt (195) ja Tartumaalt (129). Kõige vähem aga Hiiumaalt (9), Läänemaalt (19) ja Raplamaalt (36). Taotlejatest 996 esitasid taotluse esimest korda ning 158 puhul on tegemist korduvtaotlejaga. Tänavu oli esimest korda võimalik kodutoetust taotleda läbi KredExi e-teeninduse. Seda võimalust kasutas ühtekokku 420 perekonda.

Toetust taotles 793 3-lapselist ning 278 4-lapselist perekonda. Suurima laste arvuga peres kasvab 10 last, lisaks on kaks peret, kus kasvab 8 last. Toetust taotlevate perede keskmine sissetulek liikme kohta on 189 eurot. Nendes peredes kasvab 3934 last. Kokku jagatakse lasterikastele peredele elutingimuste parandamiseks 3,2 mln eurot.

KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on toetusel lasterikaste perede jaoks selge mõju. „Kodutoetus on lasterikastele peredele suurepärane võimalus parandada oma elamistingimusi. Toetus annab võimaluse luua lastele muuhulgas ka parema sisekliimaga ja soojapidavad kodud. On rõõm, et info toetusest on edukalt jõudnud ka 3-lapseliste peredeni, keda varem toetatud ei ole.“

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks või eluasemelaenu põhiosajäägi tasumiseks. Abikõlblikud on ka toetuse aluseks olevate töödega seotud abitegevused, näiteks ehitusprojekti koostamine, omanikujärelevalve, ehitusloa taotlemine või ehitusteatise esitamisega seotud kulud.

Hetkel toimub taotluste menetlemine. Enne otsuste langetamist teostab KredEx taotlejate juures paikvaatlused.