KredEx alustab tänasest koostöös pankadega ettevõtetele pikaajaliste laenude pakkumist

18.05.2009

Ettevõtete pikaajalise finantseerimisega seonduvate probleemide leevendamiseks hakkab KredEx alates tänasest pakkuma koostöös pankadega ettevõtetele pikaajalisi laene.

KredExi ja pankade koostöös pakutava laenu tingimused on sarnased tavapärasele pangalaenule, kuid võimaldatakse pikka laenuperioodi pikkusega 2 kuni 10 aastat. Maksimaalseks laenusummaks on 30 mln krooni ettevõtte kohta. Laenu sihtgrupiks on vähemalt 3 aastat tegutsenud ettevõtted, mille ekspordikäive viimasel majandusaastal oli vähemalt 8 mln krooni ja mitte vähem kui 20% ettevõtte kogukäibest (soovituslikult rohkem kui üks välisostja). Väiksema ekspordikäibega ettevõtted on välistatud, kuna laenuressursi maht kokku on piiratud 400 mln krooniga ja suurematel ettevõtetel on eeldatavasti suurem majanduslik ja sotsiaalne mõju.

Täna, 18.mail allkirjastas KredEx pikaajaliste laenude väljastamiseks raamlepingu UniCredit Bank Eesti filiaaliga. Läbirääkimised pikaajaliste laenude pakkumiseks käivad ka mitmete teiste pankadega ning peagi jõutakse lepingute allkirjastamiseni.

 

 „Tulenevalt ebakindlusest majanduses ja finantsturgude konservatiivsusest on ettevõtete jaoks probleemiks pikaajalise finantseerimise kaasamine. Seetõttu võivad jääda teostamata Eesti majanduse seisukohalt olulise mõjuga jätkusuutlikud investeerimisprojektid“, ütles KredExi juhataja Andrus Treier.

 

„Samuti vajavad ettevõtted tulenevalt faktooring- ja krediidilimiitide kahanemisest ning ebasoodsamatest maksetingimustest täiendavaid käibevahendeid. Kirjeldatud probleemide leevendamiseks alustab KredEx koostöös pankadega ettevõtetele pikaajaliste laenude pakkumist,“ lisas ta.

 

UniCredit Bank Eesti filiaali juht Taavi Laur ütles, et pikaajalise laenu taotlemiseks tuleks pöörduda UniCrediti kontorisse ning taotleja peab läbima panga tavapärase krediidikõlbulikkuse kontrolli. 

 

„Olles üks Euroopa suurimaid ja laiahaardelisemaid pankasid, on ka meie varasem fookus Eestis olnud eksportivate ettevõtete finantseerimisel. Sellest tulenevalt on meil olnud KredExiga suurepärane koostöö ja meil on väga hea meel, et saame tänu Eesti riigile veelgi parematel tingimustel siinsetele ettevõtetele toeks olla,“ ütles Laur.

 

Laenu ei saa taotleda järgmisteks tegevusteks: põllumajandus, kalandus, metsa ülestöötamine, relva- ja tubakatööstus, maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine, jae- ja hulgikaubandusettevõtete käibevahendite finantseerimine, kinnisvara arendamise projektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Nimetatud toode on rahastatav Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Ettevõtetele pikaajalise laenu pakkumine KredExi ja pankade koostöös on üks eksportivatele ettevõtetele suunatud riikliku tugipaketi meetmetest. Tugipaketi raames pakub KredEx alates aprilli algusest ettevõtetele ka edupõhise intressiga allutatud laenu.