KredEx on "Eesti Puitmaja Sõber 2020"!

14.05.2021

Puitmajaliidu aunimetus Eesti puitmaja sõber 2020 omistati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning KredExile korterelamute tehaselise rekonstrueerimise toetusmeetme pilootprojekti välja töötamise ja käivitamise eest.

Pilt
Eesti Puitmaja Sõber 2020 - MKM ja KredEx
Eesti Puitmaja Sõber 2020 - MKM ja KredEx

Tehaseline renoveerimine tähendab tehases toodetud puitkonstruktsioonil fassaadielementide kasutamist seintel ja katusel, mis suurendab renoveerimisvõimekust, minimeerib renoveerimiseks kuluvat aega, vähendab elanike häirimist, parendab korterelamu sisekliimat ja tehnilist korrasolekut ning lisab hoonele turuväärtust. Toetusmeetme kaudu siseneb hoonete renoveerimisturule tänapäevane ja keskkonnasõbralik tehnoloogia, mis võimaldab saavutada hoonete renoveerimise eesmärgid ja mahud 2050. aastaks. Autahvli võtsid konverentsil vastu MKMi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo, elamumajanduse ekspert Raiko Puustusmaa ja KredExi hoonete energiatõhususe projektijuht Kalle Kuusk.

"Oleme selle pilootprojektiga saanud palju tähelepanu kogu Euroopas ja Eestist on saanud omamoodi vanade hoonete rekonstrueerimise innovatsioonikeskus. Teised riigid ootavad pingsalt projekti tulemusi,“ lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.

„Eesti ehitusvaldkonnal on erakordne võimalus lõigata kasu ülemaailmsetest kliimasäästmise ambitsioonidest, täpsemalt Euroopa Liidu roheleppest ja renoveerimislainest. MKM ja KredEx seisavad meie ehitus- ja elamuvaldkonna innovatsiooni eest, käsitledes tehaselist rekonstrueerimist Eesti majanduse peatse eduloona. Puitehitus omab selles innovatsioonis suurepärast stardipositsiooni madala süsinikujalajäljega materjalide kasutuse ja kõrge industrialiseeritusse tõttu,“ lausus MKMi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Ivo Jaanisoo.

Uuri teenuse kohta lisa kredex.ee/element