KredEx hakkab pakkuma ettevõtetele soodsamatel tingimustel kapitalilaenu

13.02.2015

KredEx pakub ettevõtjatele kapitalilaenu, mis on suunatud ärimudeli toimimist tõestanud kasvuettevõtetele, kes kavandavad investeeringuid arengusse ning tegevusmahtude kasvu.

„Kapitalilaen aitab ettevõtet, kes soovib rahastada enda tegevust laenuga, kuid pangalaenu saamiseks on omafinantseeringu tase liialt madal või puuduvad piisavad tagatised. Sarnaselt omanikule annab KredEx ettevõtja kasutusse kapitali, mis tulenevalt allutatusest suurendab teiste finantseerijate silmis omafinantseeringu mahtu. See omakorda võimaldab kaasata täiendavat finantseerimist näiteks pangalaenu näol,“ ütles KredExi juhataja Andrus Treier.

Kapitalilaenu üldsumma on kuni kaks miljonit eurot, kuid mitte rohkem kui ettevõtte omakapitali suurus laenu väljastamise hetkel. Kapitalilaenu intress on üldjuhul vahemikus 8-15%, lõplik intress sõltub ettevõtja ja projekti riskitasemest ning tagatistest. Võrreldes seni KredExi poolt pakutud allutatud laenuga on kapitalilaenu maksimaalne piirsumma suurem ning intress madalam.

„Kui erainvestorid rahastavad allutatud laenuga kasvuettevõtteid alates kahest miljonist eurost, siis riigi eesmärk on aidata kaasa väiksemate ettevõtete arengusse, kelle kapitalivajadus jääb alla kahe miljoni euro. KredEx ei sekku otseselt kapitalilaenu võtnud ettevõtte juhtimisse, küll aga seatakse teatud kooskõlastusnõuded ning eeldatakse kohta nõukogus,“ lisas Treier.

Kapitalilaenu taotlemiseks tuleb pöörduda KredExisse. Täpsemat infot laenu kohta saab KredExi kodulehelt ja kliendihalduritelt.