KredEx Krediidikindlustus hüvitas 920 000 euro eest kahjusid

12.02.2018

2017. aastal hüvitas KredEx Krediidikindlustus Eesti ettevõtetele äripartnerite makseraskuste tõttu 28 kahju kogusummas 921 428 eurot. 2016. aastaga võrreldes on Eesti ettevõtete poolt kindlustatud käive kasvanud 8% võrra - kokku on ettevõtted kindlustanud käivet enam kui 550 miljoni euro eest.

KredEx Krediidikindlustuse juhi Erki Aameri sõnul näitab nii suurte kui ka väiksemate ettevõtete kasvav huvi eksporditehingute kindlustamise vastu järjest paremat teadlikkust riskide maandamise võimaluste osas. “On äärmiselt oluline, et kasvava majanduse valguses mõeldaks ambitsioonikate äriplaanide väljatöötamisel jätkuvalt ka riskidele ning nende ennetamisele,” selgitas Aamer. Tema sõnul tõestab seda vajadust asjaolu, et möödunud aastal hüvitatud kahjujuhtumite arv oli võrreldes 2016. aastaga mõnevõrra kasvanud.

Suurimad kahjud hüvitati Eesti eksportijatele seoses tehingutega Valgevenes, Horvaatias ja Itaalias. “Näiteks 240 000 euro väärtuses kahju hüvitasime Eesti ettevõttele, kelle koostööpartnerit Valgevenes tabas käibevahendite nappus. 114 000 euro suuruse kahju korvasime aga Eesti ettevõttele, kes tegeleb kaupade müügiga Horvaatiasse, toidukaupade tootmise ning jae- ja hulgimüügiga tegeleva ettevõtete grupi suurettevõttele, kus on ühtekokku enam kui 60 000 töötajat,” tõi Aamer näiteid.

“On paratamatu, et ootamatused tabavad ka kõige kindlamana näivaid koostööpartnereid. Näiteks võib tuua Horvaatia suurfirma, kus erinevate asjaolude kokkulangemine tingis kogu kontserni saneerimismenetluse, mida viiakse läbi koguni Horvaatia parlamendi poolt selle kontserni jaoks vastu võetud eriseaduse alusel,” kirjeldas Aamer. “Kuigi tegemist on pika ja keeruka menetlusega, ei pea firma partneriks olev Eesti ettevõte selle pärast muret tundma, sest tänu kindlustuslepingule hüvitab kindlustusselts tekkinud kahjud.” 

Lisaks eksporditehingutele hüvitas KredEx Krediidikindlustus tänavu 16 korral ka Eesti ettevõtete vahelistest tehingutest tekkinud kahjusid, mida oli kokku üle 420 000 euro. Võrreldes 2016. aastaga on seda küll ligi 174 000 euro võrra vähem, kuid samas oli kahjujuhtumeid kaks korda rohkem, sest aasta varem tuli Eestis kahjusid hüvitada vaid 8 tehingu puhul.

Selleks, et võimalikud riskid ärile kahju ei tekitaks ning et firma ootamatuste korral oma probleemidega üksi ei jääks, kindlustavad riskiteadlikud ettevõtjad kogu oma müügikäibe või konkreetse sihtturu käibe. “Kui 2016. aastal moodustas ettevõtete poolt kindlustatud käibe maht meie portfellis 510 miljonit eurot, siis eelmisel aastal kasvas see 45 miljoni euro võrra. Sellest 65% moodustas ettevõtete käive eksporditurgudel,” kirjeldas Aamer toimunud kasvu. 

Et ka väiksematel ettevõtjatel ja alustavatel eksportijatel oleks lihtsam ning soodsam üksikuid tehinguid kindlustada, uuendas KredEx Krediidikindlustus möödunud aastal nendele ettevõtetele mõeldud lahendust. “Väiksemad ja üksikute eksporditehingutega ettevõtted on juba mõnda aega paremini toimiva võimaluse vastu huvi tundnud ning saavad end nüüd soodsamatel tingimustel ostjate poolt maksmata arvete vastu kaitsta,” selgitas Aamer. 

Samuti on Eesti ettevõtted asunud rohkem kasutama koostööpartneritele KredEx Krediidikindlustuse ja sihtasutuse KredEx poolt pakutavat ekspordilaenu. “See on lahendus eksportijatele, kes müüvad kapitalimahukaid kaupu või teenuseid, nt tootmisseadmeid, pika, üle kahe aasta kestva maksetähtajaga. Finantseerimisküsimuse lahendamine ostja jaoks aitab ettevõtetel välisturgudel tegutsedes oma konkurentsivõimet oluliselt tugevdada, kuna tänu sellele ei pea koostööpartner hakkama toote soetamiseks pankadega läbi rääkima ja rahastust otsima, vaid saab võtta vastu tootja enda poolt pakutava lahenduse ostu rahastamiseks,” selgitas Aamer. Taolist võimalust kasutati möödunud aastal ekspordipartnerite poolt enam kui 2,3 miljoni euro väärtuses tehingute finantseerimiseks näiteks nii Ungaris, Valgevenes kui ka Kasahstanis.