KredEx Krediidikindlustus hüvitas esimesel poolaastal veerand miljoni eest kahjusid

03.09.2019

KredEx Krediidikindlustus hüvitas 2019. aasta esimesel poolaastal kahjusid 8 ettevõttele kogusummas ligikaudu 250 000 eurot. Suurimad kahjud hüvitati ettevõtetele, kelle koostööpartnereid tabasid ootamatud makseraskused või pankrot.

Pilt
Erki Aamer
Erki Aamer

KredEx Krediidikindlustuse juhi Erki Aameri sõnul on Eesti ettevõtjad üha teadlikumad, kuidas maandada riske, mis võivad tekkida koostööpartneri maksejõuetuse tõttu, ning oskavad ennetada võimalikku majanduslikku kahju krediidikindlustuse abil. “Ühtekokku on Eesti ettevõtjad kindlustanud enda käivet 622 miljoni euro eest 57 riigis tegutseva koostööpartneri makseraskuste vastu,” andis Aamer ülevaate esimese poolaasta tulemustest. 

Aameri sõnul on kahjude hüvitamise juhtumid paraku pahatihti seotud kindlustatud ettevõtte koostööpartneri pankrotiga. “Ka esimesel poolaastal olid suurimad ehk ligi 100 000 euro suurusjärku jäänud kahjud seotud ostja pankrotiga ning koostööpartnerite ajutiste makseraskustega, sest peatöövõtjalt olid jäänud laekumata varasemalt kokkulepitud tähtaegadega seotud maksed,” rääkis Aamer. Suurimad KredEx Krediidikindlustuse hüvitised läksid esimesel poolaastal ettevõtetele, kes tegutsesid Soome ja Belgia turul, aga ka koduturul.

“Praktika näitab, et ootamatusi võib tekkida ka pikaaegsete koostööpartneriga nii kodu- kui välisturgudel. Krediidikindlustuse abil on aga ettevõtted suutnud ennetada olukordi, kus koostööpartneri makseraskus võiks muidu nende ettevõtte tegevusele negatiivselt mõjuda,” selgitas Aamer, kelle sõnul omandab KredEx Krediidikindlustus kliendilt tekkinud kahjunõude ja tegeleb ise võlgnikelt kahju sissenõudmise ning hüvitamisega. 

KredEx Krediidikindlustus sõlmis esimesel poolaastal lepingu 16 uue ettevõttega, kellest valdav osa ei olnud varem krediidikindlustuse teenust kasutanud. “Meie portfellis on kasvanud enim just töötleva tööstuse sektoris ehk metalli-, puidu- ja keemiatööstuse valdkonnas tegutsevate ostjate kindlustamine,” kirjeldas Aamer. 40% ettevõtete poolt esimesel poolaastal kindlustatud tehingutest ja käibest oli seotud ekspordiga, kogu kindlustusseltsi portfellis on aga kindlustatud ekspordi osakaal kasvanud 68 protsendini.

KredEx Krediidikindlustus on ainus kindlustusselts Eestis, mis pakub eksportijatele võimalust kindlustada oma ettevõte laekumata arvetest tulenevate kahjude vastu. Tegutsemisaja jooksul on KredEx Krediidikindlustus kindlustanud Eesti ettevõtete müügikäivet 100 riigis enam kui 4 miljardi euro ulatuses.