KredEx: Riigikontrolli audit vaatab olulistest faktidest mööda

03.12.2020

Täna avalikustas Riigikontroll KredExi kriisimeetmete aluseid ja protsesse hindava auditi. Kuigi auditis leidub muuhulgas konstruktiivset tagasisidet on KredExi juhi hinnangul mööda vaadatud mitmetest olulistest faktidest.

Pilt
Ivo Kuldmäe
Ivo Kuldmäe

KredExi juhatuse esimehe Ivo Kuldmäe sõnul on auditis faktilise tõenduseta väiteid ning kohati räägib audit suisa iseendale vastu. „Riigikontroll on oma hinnangus välja toonud, et meetmete elluviimine ei ole olnud piisavalt kiire ja tulemuslik, samas öeldes, et kiirus ja raha maksimaalne laialijagamine ei saa olla eesmärk omaette. Sellised järeldused on segadusttekitavad ning arusaamatud. Kriisi algushetkel oli kiirus oluline ning sellest lähtuvalt me ka tegutsesime. Tänaseks oleme ettevõtjatele kättesaadavaks teinud 442 miljonit eurot,“ lausus Kuldmäe.

„Riigikontroll väidab, et on vajadus rohkem turgu jälgida ja ettevõtjaid kuulata. KredEx on teinud alates märtsikuu esimestest päevadest järjepidevat, sisulist koostööd kõigi suuremate ettevõtluse katus- ja tugiorganisatsioonidega, meil on püsivad kohtumised Pangaliiduga, oleme pidanud dialoogi Eesti Pangaga ning võtnud arvesse ka ettevõtjatelt endilt saadud tagasisidet, nii üksikkontaktide kui ka organisatsioonide tasandil,“ tõi KredExi juht veel ühe näite.

„Samuti on vastuoluline väide, et praegused meetmed pole kasutust leidnud, aga edaspidi peaks keskenduma just käendustele, mida aga pangad ja ettevõtjad seni oodatud mahus soovinud ei ole. Ja ka märkus nagu poleks erakorralistel teenustel selget eesmärki ei pea vett – kui Euroopa Liidu ajutise riigiabi raamistikuga on paika pandud eesmärk, et tuleb aidata ettevõtjaid likviidsusprobleemide leevendamisel, siis seda eesmärki oleme hästi täitnud,“ arutles Kuldmäe.

Tema sõnul on meelevaldne väita nagu oleks ettevõtjaid meetme tingimuste muutmisest puudulikult teavitatud. „Oleme korraldanud rohkem kui 20 veebiseminari, teinud järjepidevat meediateavitust, korraldanud meetmete edendamiseks mitu digikampaaniat, jaganud infot ettevõtlusega seotud organisatsioonide kanalites ja veel palju-palju muud.“

Üle 10 miljoni euroste laenuprojektide riikliku olulise hindamisel on Kuldmäe hinnangul Riigikontroll mööda vaadanud kõige olulisemast faktist. „Seda kas projekt on riiklikult oluline otsustab Vabariigi Valitsus, mitte KredEx. Seega jääb arusaamatuks miks Riigikontroll selle sisulise vastavuse kohta KredExile etteheiteid teeb.“

Ent Kuldmäe rõhutab, et auditis on palju ka konstruktiivset tagasisidet, millega kindlasti edasist planeerides arvestatakse. „Nõustume täielikult Riigikontrolli ettepanekuga, et süsteemsus ja tervikvaade kriisimeetmete edasiarendamisel peab olema prioriteet. Riik peab seadma ka selgemad sihid ja koostöö KredExiga on selles oluline.“  

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on audit meetmete kohendamise vaatest vajalik tagasiside ning kinnitab KredExi väga olulist rolli kriisis kannatada saanud ettevõtete abistamisel.

Minister Siem märkis, et alates kriisi algusest on KredExi panus ettevõtluse toetamisel oluliselt suurenenud ning ettevõtjate vajadus finantsabi järele tõenäoliselt ka kasvab. Siem lisas, et KredExi kevadiste kriisimeetmete peamine eesmärk oli kiirus, et pakkuda kohest leevendust võimalikult paljude ettevõtete likviidsusprobleemidele. „Alates märtsikuust on KredEx jooksvalt teenuseid ümber disaininud, loonud uusi tooteid kitsamatele sihtrühmadele ja muutnud tingimusi ettevõtjatele soodsamaks, mis on ka kiirendanud raha jõudmist taotlejateni. Tuleb arvestada sellega, et kriis tuli kõigile ootamatult, kriisis toimuvad sündmused kiiresti ning turu vajadused on pidevas muutumises. On loomulik, et sellistes oludes finantsinstrumentide pidev mugandamine võtabki teatud aja,“ ütles Siem.

„Meetmete disainimisel ja kohendamisel on erinevate erialaliitude ja teiste turuosaliste tagasiside olnud äärmiselt vajalik. Oleme kaasanud eksperte nii kriisimeetmete töörühma kui majanduse elavdamise ekspertkogu raames, et abinõud vastaksid maksimaalselt ettevõtjate vajadustele. Töötame jätkuvalt välja erinevaid finantslahendusi mis oleks piisavalt universaalsed, et viia kiiremini ja paindlikumalt KredExi poolt pakutav finantsabi majandusse,“ lisas Siem.