KredEx teenis 1,3 miljonit eurot kasumit

17.04.2019

Pilt
Lehar Kütt
Lehar Kütt

Eile KredExi nõukogu poolt kinnitatud 2018. aasta majandusaasta aruande põhjal teenis sihtasutus eelmisel aastal kasumit 1,3 mln eurot. Tänu KredExi ettevõtlusvaldkonna laenukäendustele, laenudele, riski- ja erakapitalifondidele kiirenes 538 ettevõtte areng ning tänu eluasemevaldkonna laenukäendustele ja toetustele paranesid 12 906 pere elutingimused.

KredExi juhataja Lehar Küti sõnul oli 2018. aasta KredExile edukas. „Jätkuvalt püsis kõrgel tasemel eluasemelaenude käendamise maht, suurenedes möödunud aastaga võrreldes 1% võrra. Tänu KredExi käendusele summas 34 mln eurot rahastasid pangad 3337 eluaseme soetamist või kordategemist summas 277 mln eurot. Iga viies Eestis välja antud eluasemelaen oli KredExi käendusega. Ettevõtluslaenude käendamise maht vähenes võrreldes eelneva aastaga 15% võrra. See tuleneb eelkõige majanduse heast väljavaatest ja sellega kaasnevast pankade leebemast laenupoliitikast ning meie teenuste muutmisest 2017. aasta lõpus. Ühtekokku käendas KredEx 2018. aasta lõpu seisuga 20 452 ettevõtte, eraisiku ja korteriühistu kohustust summas 1,1 miljardit eurot.“

KredExi brutotulud moodustasid 7,7 mln eurot, suurenedes 2017. aastaga võrreldes umbes 0,4 mln euro võrra. Sealhulgas ulatusid laenude käendamisega seotud tulud 4,1 mln euroni ning intressitulud laenudelt 1,7 mln euroni. Aasta lõpu seisuga oli KredExi netovara 79,2 mln eurot, bilansimaht 207,6 mln eurot, käenduskohustuste jääk 223,3 mln eurot ja laenuportfell 50,3 mln eurot.

Võimalike käendustest ja laenudest tulenevate krediidikahjude katteks moodustati 2018. aastal eraldisi kokku 3,1 mln eurot. Laenude käendamisest johtuvaid kahjusid hüvitati aasta jooksul 0,6 mln euro ulatuses. Võrreldes 2017. aastaga olid kahjud väiksemad ettevõtlusvaldkonnas. Eluasemevaldkonna väljamakstud kahjud suurenesid mõnevõrra. Alates asutamisest 2001. aastal on KredEx hüvitanud laenude käendamisest tulenevaid kahjusid summas 31,6 mln eurot.

„KredEx lähtub finantsteenuste pakkumisel eelkõige avalikust huvist, aidates ettevõtteid ja elanikke seal, kus turg ei toimi. Missiooni täitmiseks võtab KredEx suuremaid riske, kui erakapitalil põhinevad finantsasutused, ent pikema perioodi keskmisena on eesmärgiks isetasuvuse säilitamine. Samas võidakse üksikute aastate lõikes teenida märkimisväärseid kasumeid või kahjumeid,“ selgitas Kütt. Kogu tegutsemisaja jooksul on KredEx teeninud kasumit kokku 10,9 mln eurot.

KredEx jätkas ka investorina osalemist era- ja riskikapitali pakkuvates fondifondides Balti Innovatsioonifond I ja EstFund ning tütarettevõtte AS-i SmartCap kaudu fondifondi Early Fund II haldamist. Nimetatud kolme fondifondi toel investeeritakse piirkonna kiiresti arenevatesse ettevõtetesse kokku ligikaudu 700 mln eurot.

Samuti jätkati riigi tellimusel kaheksa toetusmeetme haldamist, mille eesmärk on suurendada energiatõhusust või üldisemalt arendada elamumajandust. Kokku laekus KredExile 2018. aastal toetuste osas 867 taotlust, positiivseid otsuseid tehti 819 summas 57,5 mln eurot ja väljamakseid 1421 summas 41,3 mln eurot.