KredExi abil finantseeriti möödunud aastal Eesti ettevõtteid 2 miljardi krooniga

26.01.2011

2010. aastal väljastati 400 ettevõttele KredExi laenukäenduste ja allutatud laenude abil kokku 2 miljardit krooni (127 miljonit eurot), mis on ligi 30% enam kui aasta varem. Täiendav finantseerimine aitas luua 90 uut ettevõtet ning 1200 töökohta ja säilitada umbes 10 000 töökohta.

KredExi käenduste ja laenude portfell kasvas aastaga 40% ulatudes aasta lõpu seisuga 1,8 miljardi kroonini (114 miljoni) euroni. Tegevusalade lõikes moodustas portfellist kõige suurema osa puidutöötlemine (12%), millele järgnesid ehitus (10%) ning metallitööstus (10%).

KredExi juhataja Andrus Treier sõnul on tunda laenuturu elavnemist, kuna viimasel ajal on lisaks tavapärastele kasvule suunatud käibelaenudele ja pangagarantiide kasutamisele hakatud taas investeerima, kasutades selleks siis kas investeerimislaenu või liisingut.

„Hea meel on tõdeda, et äritegevuse mahud on taastumas ning nii mõnegi ettevõtte käive ületab isegi buumieelset taset. Samas on ka madalamate käivete juures kasumite tase paranenud, mis näitab selgelt efektiivsuse kasvu,“ lisas Treier.

KredExi laenukäenduste portfell ulatus 2010. aasta lõpus 1,5 miljardi kroonini (98 miljoni euroni), sellest 46% moodustasid investeerimislaenude, 20% pangagarantiide ja 18% arvelduskrediitide käendused. KredExi käendused võimaldasid möödunud aastal ettevõtetel kaasata pankadest finantseerimist summas 1,9 miljardit krooni (124 miljonit eurot). Aasta varem väljastasid pangad ettevõtetele KredExi käendusega laene 1,4 miljardi krooni (87 miljonit euro) ulatuses.

2010. aastal väljastas KredEx üheksa allutatud laenu kogusummas 52 miljonit krooni (3 miljonit eurot). Aasta varem väljastati allutatud laene 27 kogusummas 210 miljonit krooni (13 miljonit eurot).

„Kui 2009.aastal oli ettevõtete huvi allutatud laenude vastu väga suur ja sageli oli KredEx ettevõtte päästerõngaks, siis aastal 2010 oli huvi tavapärasemal tasemel ning allutatud laenu kasutati eelkõige koos pankadepoolse finantseerimisega kas äritegevuse kasvuks või ka mõne teise ettevõtte ülevõtmiseks,“ sõnas Treier.

KredExi laenud ja laenukäendused on kaasrahastatavad Euroopa Regionaalarengu Fondist.