KredExi laenukäenduse toel investeerisid ettevõtjad 111 mln eurot

26.01.2016

KredEx käendas ja finantseeris 2015. aastal 369 ettevõtet summas 65 mln eurot. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel pankadest kaasata täiendavat finantseerimist summas 111 mln eurot. Toetatud ettevõtetes töötas kokku 12 822 inimest. Projektide tulemusena plaanitakse luua 600 uut töökohta.

„Eelmisel aastal ületas KredExi asutamise algusest ettevõtete poolt kaasatud täiendava finantseerimise maht 1 miljardi euro piiri. Tähelepanuväärne on, et kuni 49 töötajaga ettevõtete osakaal moodustas väljastatud käendusmahust 79%. Töötajate arvu järgi moodustavad mikro- ja väikeettevõtted 92% KredExi klientidest,“ ütles KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiver.

Kõige enam kasutati KredExi käendust möödunud aastal arvelduskrediitide ja käibelaenude puhul (45% väljastatud mahust), järgnesid investeerimislaenud ja liising (36%) ning pangagarantiid (18%).

Valdkonniti kasutasid KredExi käendust kõige enam ehituse (17%), hulgi- ja jaekaubanduse (10%), kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse (9%), puidutööstuse (8%), metallitööstuse (8%), haldus- ja abitegevuse (7%), veonduse ja laonduse (7%) ning info ja side (5%) valdkonna ettevõtted. Teiste tegevusalade osakaal jäi aasta jooksul väljastatud käendusmahus alla 5%. Töötleva tööstuse ettevõtete osakaal kokku oli 36%.

Alates 2001. aastast on KredEx käendanud 3200 ettevõtte finantskohustusi summas 539 mln eurot, mis on võimaldanud ettevõtetel pankadest kaasata rahastamist summas 1,04 mld eurot.