KredExile eraldati lisavahendeid rekonstrueerimistööde taotluste rahuldamiseks

05.02.2008

2007. aasta lisaeelarvest eraldati KredExile 17.septembril vastu võetud ning vahendite puudumise tõttu rahuldamata jäänud korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotluste rahuldamiseks 26 miljonit krooni ning seega saavad rahuldatud kõik taotlused, mis vastavad toetuse taotlemise tingimustele. Taotluste menetlemine toimub nende postitamise kronoloogilises järjekorras.

17. septembril 2007 esitati kokku üle 900 toetuse taotluse ligikaudu 46 miljonile kroonile. Kokku eraldati lisaeelarvest KredExile 50 miljonit krooni, lisaks korterelamute rekonstrueerimistoetustele anti lisavahendeid ka munitsipaal-üürielamufondi suurendamise meetmele, energiaauditite toetamisele ning elanikkonna teavitamisele.