Raport: Eesti on üks suurimatest iduettevõtluse keskustest Põhjamaades

14.06.2023

Maailma riikide potentsiaali edukate iduettevõtete asutamiseks ja arendamiseks analüüsiv raport StartupBlink Global Startup Ecosystem Index 2023 nimetas Eestit Rootsi ja Soome järel kolmandaks iduettevõtluse keskuseks Põhjamaades.

StartupBlink Global Startup Ecosystem Index 2023 raport

Maailma riikide arvestuses asub Eesti 14. kohal, kuid alla 2 miljoni elanikuga riikide seas hoiab Eesti kindlat esikohta. Põhjamaadest edestavad Eestit maailma edukaimate iduettevõtluse keskuste edetabelis 5. kohal asuv Rootsi ja 13. kohal asuv Soome. Põhjamaade riikidest järgnevad Eestile värskelt avaldatud edetabelis 19. kohal asuv Taani, 23. kohal olev Norra ning edetabelis Euroopa riikidest suurima tõusu (+9 kohta) teinud Island, mis asub nüüd 32. kohal.

Maailma suurimad iduettevõtluse keskused on raporti andmetel jätkuvalt Ameerika Ühendriigid, Inglismaa, Iisrael, Kanada ja Rootsi.

Linnade arvestuses asub Tallinn 60. kohal, tõustes võrreldes aasta varasemaga kahe positsiooni võrra. Euroopa linnadest hoiab Tallinn 14. kohta ning edestab kindlalt teisi Baltimaade pealinnu - Riia asub 173. kohal ja Vilnius 73. positsioonil.

Eesti on väikese rahvaarvuga riik, kuid meil on raporti andmetel muljetavaldav ökosüsteem ning oleme ennast edukalt positsioneerinud kui liider IT, kübertehnoloogia ja digivalitsuse vallas. Samas juhitakse raportis tähelepanu, et riigi väiksus tähendab ka talendipuudust ja tihedat konkurentsi kvalifitseeritud tööjõu pärast. Eesti väljakutseks on tagada idusektori arenguks hädavajalik stabiilne talentide sissevool,” kommenteeris Startup Estonia seire projektijuht Signe Reinumägi.

Reinumägi tõi välja, et kui veel mõned aastad tagasi oli Eesti startup-viisa programm Euroopas ja ka maailmas unikaalne, siis nüüdseks on paljude riikide valitsused välistalentide vajalikkusest aru saanud. “Meie startup-viisaga sarnaseid programme on loonud või on loomas paljud riigid. See teeb globaalse konkurentsi talentide pärast veelgi teravamaks,” ütles Reinumägi raporti järeldustele tuginedes.

Raporti autorite arvates on Eesti suureks väljakutseks ka kohalike edukate iduettevõtete hoidmine Eestis, kuna Eesti eesmärgiks on saavutada idu- ja tehnoloogiasektori osakaaluks  15% SKP-st aastaks 2025. “Põhiline väljakutse on Eesti ükssarvikute ja kasvavate iduettevõtete jaoks järjepidevalt vastupidava vundamendi ladumine, mis aitab tagada ka välismaistele turgudele laienedes nende sideme säilimise Eesti ökosüsteemiga,” rõhutas Reinumägi.

StartupBlink Global Startup Ecosystem Index 2023 raporti koostamisel analüüsiti 100 riiki ja 1000 linna. Autorite poolt loodud algoritm võttis arvesse nii kvantitatiivseid kui kvalitatiivseid näitajaid, näiteks riigis tegutsevate iduettevõtete arvu ja nende suurust, investeeringuid, töökohtade loomist ja töötajate arvu, kogukonna üritusi ja kiirendeid. Lisaks vaadeldi kohaliku ökosüsteemi rahvusvahelist seotust ning analüüsiti ka riigi ettevõtluskeskkonda laiemalt.

StartupBlink Global Startup Ecosystem Index raportiga (inglise keeles) saab tutvuda siin: https://www.startupblink.com/blog/reports/ 

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Startup Estonia programmi viib ellu EASi ja KredExi ühendasutus ning programmi teaduskiirendi tegevusi viib ellu SmartCap. Startup Estonia programmi (projekti number EU50651) rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.