SmartCap otsib konkursiga 20 miljoni euroste ankurinvesteeringute tegemiseks kahte rohefondi

16.09.2022

Eesti riigile kuuluv riskikapitalifond SmartCap kuulutas 6. septembril välja konkursi leidmaks kaks erafondivalitsejat kahele loodavale rohetehnoloogia fondile. SmartCap teeb mõlemasse fondi ankurinvesteeringu mahus 20 miljonit eurot.

Pilt
SmartCap otsib konkursiga 20 miljoni euroste ankurinvesteeringute tegemiseks kahte rohefondi
SmartCap otsib konkursiga 20 miljoni euroste ankurinvesteeringute tegemiseks kahte rohefondi

“Meie eesmärk on Euroopa taasterahastu RRF vahendite toel parandada parandada riskikapitali kättesaadavust rohepööret toetavatele iduettevõtetele, kes loovad uuenduslikke tooteid, teenuseid ja tehnoloogiaid,” lausus SmartCapi juhatuse liige ja fondijuht Sille Pettai.”Selle saavutamiseks otsime erafondivalitsejaid, kelle meeskondadel on kogemus rohetehnoloogiate valdkondades ja võimekus investeerida iduettevõtetesse, mis panustavad keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamisse.”

Kahe loodava investeerimisfondi, millesse mõlemasse SmartCap panustab ankurinvestorina 20 miljonit eurot, esmane eesmärk on toetada strateegilistes valdkondades ja Eestis tegutsevaid kõrge kasvupotentsiaaliga varase faasi rohetehnoloogia ettevõtteid.

Loodavate rohetehnoloogiafondide oodatav kogumaht kujuneb märkimisväärselt suuremaks kui 40 miljonit eurot, kuivõrd lisaks SmartCapi ankurinvesteeringule oodatakse fondivalitsejalt loodavasse fondi ka erainvestorite raha kaasamist.

Huviavalduste esitamise tähtaeg konkursil on 30. november 2022. Loodavate fondide valitsejate valikuprotsess kestab kavakohaselt 2023. aasta alguseni ning lõplik fondivalitsejate valimine on planeeritud 2023. aasta suve lõppu. Konkursi detailsem info on leitav siit.

Kevadel SmartCapi tellimusel läbi viidud turu-uuring rohevaldkonna ettevõtjate ja investorite seas kinnitas tõdemust, et teadusmahukad rohetehnoloogiad ning keskkonna- ja kliimaprobleemide leevendamisele suunatud tooted-teenused on pika arendustsükliga, sageli mitte-tarkvaralised lahendused ja kõrge tehnoloogilise riskitasemega, mistõttu vajab erainvestorite huvi lisamotivatsiooni. Konsultatsioonifirma EY poolt läbi viidud uuringu tulemustest selgus, et investorid on ilma riigi panuseta tõrksamad investeerima teadusmahukatesse riistvara või füüsilise komponendiga toodete ja teenuste arendusse.

100 miljoni eurose mahuga SmartCapi Rohefondi kaudu on koos erainvestoritega kavas pakkuda omakapitaliinvesteeringuid kuni aastani 2026. Rohefondi rahastab Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU (RRF) vahenditest.

SmartCap on KredExi ja EASi ühendasutuse tütarettevõte ning Finantsinspektsioonis registreeritud väikefondivalitseja, mis valitseb riiklikku Riskikapitalifondi  ja Rohefondi.