SmartCap täiendab hanke “Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis” tingimusi

31.05.2021

KredExi tütarettevõtte SmartCap poolt välja kuulutatud hanke “Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis” raames on hankijale laekunud küsimusi, mis on piisavaks aluseks hankedokumentide täiendamiseks ja tähtaja pikendamiseks.

Pilt
SmartCap
SmartCap

Muudatused hankedokumentides on seotud hanke tehnilise kirjelduse punktis 2.6.2 toodud sihtgrupi kirjeldusega ning pakkumiskutses toodud hindamiskriteeriumi VII rakendamisel pakkujate võrdsuse aspektiga. 

Selleks, et tagada piisava hulga pakkujate huvi hankes osalemise vastu, on hankija täiendanud hankedokumente ning pikendab pakkumuse tähtaega. Hankija kehtestab uueks tähtajaks 18.06.2021 kell 10:00.

Hanke „Teenused teadmuspõhiste iduettevõtete loomiseks ja arendamiseks ning teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi arendamine Eestis“ dokumendid on leitavad siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2982732/general-info.

Startup Estonia programmi raames läbiviidava riigihankega soovib SmartCap leida kuni kaks äriarendusprogrammi korraldajat, kes arendaks teadmuspõhistele ettevõtjatele vajalikke teenuseid, toetaks uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ning looks süstemaatilist ja terviklikku protsessi teadmuspõhise ettevõtluse tekkeks Eestis. Teaduspõhiste ettevõtete arendusprogrammi elluviimist rahastatakse maksimaalselt kuni 1 400 000 euro ulatuses.

Loe täpsemalt SIIT