Startup-viisa edulugu jätkub

30.07.2019

Kokku sai esimesel poolaastal startup-viisa või sellega seotud ajutise elamisloa 572 inimest, kelle seas on 446 töötajat ning 126 iduettevõtte asutajat, kes soovivad oma ettevõtet Eestis arendada. Kõige enam soovitakse Eestisse ümber asuda Brasiiliast, Indiast, Venemaalt, Türgist, Ukrainast ja Iraanist.

Pilt
Maarika Truu
Maarika Truu

Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnul mängib startup-viisa olulist rolli siinsete iduettevõtete kiires arengus. „Eelmine aasta oli Eesti iduettevõtluse rekordaasta – meie ettevõtetesse investeeriti umbes 350 mln eurot. On ilmne, et lõviosa sellest läheb uute töökohtade loomisse ning just startup-viisa on olnud selle kiire kasvu pandiks, tagades, et nende ettevõtete areng ei pidurdu töökäte puudumise tõttu. Samuti aitab viisaprogramm tuua Eestisse väga erineva tausta ja oskustega talente, kes panustavad võrdselt nii siinsete ettevõtete kui ka kogukonna ja majanduse arengusse laiemalt.“

Esimese kuue kuuga soovis startup-viisa taotlemiseks vajalikku startup-staatust 400 iduettevõtet. Staatus anti kokku 113 ettevõttele, kellel on järgmise sammuna võimalik taotleda startup-viisat või ajutist elamisluba.

Iduettevõtte OriginalMy Blockchain asutaja ja tegevjuhi Edilson Osorio Jr sõnul otsustati Eestisse tulla, kuna Brasiilia kohalik regulatsioon ei võimaldanud ettevõtet arendada. „Brasiilia regulatsioon ei mõista meie tehnoloogiat ning mõned kongressiliikmed töötasid meile suisa vastu. Tingituna sellisest ebakindlast õiguslikust keskkonnast, asusid meie juristid otsima ettevõttele sõbralikumat õigusruumi. Võrdlesime erinevaid riike ka muude regulatsioonide ja kulude aspektist ning kuna Euroopa on üks meie sihtturge tulevikus, oligi kõige sobilikumaks paigaks just Eesti.“

Edilson Osorio Jr

Kohaliku iduettevõtete kogukonna, Siseministeeriumi ning Startup Estonia koostöös sündinud startup-viisa, võimaldab Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikel siinsete iduettevõtete heaks töötada, olemasolevaid iduettevõtteid siia kolida või Eestis uusi asutada. Alates viisaprogrammi loomisest on Eestisse elama ja töötama asunud või selleks õiguse saanud 1503 inimest. Kõige enam on Eestisse ümber asutud Ukrainast, Brasiiliast, Venemaalt, Indiast, Türgist ja Iraanist.

Startup Estonias viisaprogrammi eest vastutava Merilin Luki sõnul liigub startup-viisa uue rekordaasta poole. „Eelmisel aastal saabus Eestisse kokku 483 töötajat, mida on pea sama palju kui tänavu kuue kuuga. Ent olulisem numbritest on näha viisa laiemat mõju. Iduettevõtted, kes siin töökohti loovad ning Eestit tehnoloogiamaailma kaardile viivad on ühtlasi siinse startup-ökosüsteemi näod. Rõõm on tõdeda, et meie idude kasvukeskkond on muutumas üha kirevamaks ja rahvusvahelisemaks ning startup-viisa on olnud oluliseks toeks Eesti ettevõtetele ja majandusele.“

Iduettevõtted kes on startup-viisa raames sel aastal Eestisse ümber asunud on lühikese ajaga andnud ka arvestatava panuse majandusse. Kuue kuuga on loodud 167 uut töökohta, makstud tööjõumakse 700 000 eurot ning nende ettevõtete käive küündib pea 6,3 mln euroni.

Startup-viisat on õigus taotleda ettevõtte asutajatel ja töötajatel, kui ettevõte on saavutanud startupi staatuse, mida otsustab seitsmest Eesti startup kogukonna organisatsioonist koosnev startup komitee. Startupi staatust on kahe ja poole aasta jooksul taotlenud rohkem kui 1500 ettevõtet enam kui 100 riigist ning õiguse startup-viisat taotleda on saanud 523 ettevõtet.

 Startup Estonia programmi viib ellu KredEx, eesmärgiga luua Eestile rohkem iduettevõtetest edulugusid, arendades selleks nende ökosüsteemi. Startup Estonia on seotud mitme arenguprogrammiga. Nende kaudu arendatakse iduettevõtjate teadmisi ja oskusi, parandatakse idufirmade rahastust ning kõrvaldatakse õiguslikke kitsaskohti. Startup Estonia programm on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

2019 I poolaastal Eestisse ümber asunud iduettevõtete mõju majandusele

Asutajate päritolu

Töötajate päritolu