Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad tänasest kodutoetust taotleda

25.04.2022

KredExi ja EASi ühendasutus alustab 25. aprillil madalama sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 miljoni euro. Taotlusi saab esitada 6. juunini.

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad ennekõike pered, kellel puudub oma kodu või olemasolev eluase ei vasta tänapäevastele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või on pesuruumid amortiseerunud, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud. 

Suurim toetussumma on 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapselised pered, kellele on varem ühe korra kodutoetust eraldatud, saavad teistkordselt taotleda veel 5000 eurot. Viie- ja enamalapselised pered, kellele on varem korra kodutoetust eraldatud, saavad teisel korral taotleda 10 000 eurot. Ühele perele antakse kodutoetust kuni kaks korda.

KredExi ja EASi ühendasutuse eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu sõnul ei tohiks alahinnata energiatõhususe mõju inimeste heaolule. 

„Kodude energiatõhusamaks muutmisel on reaalne mõju inimeste tervisele, rahakotile ja kliimale laiemalt. Paljud pered tunnevad seda eriti valusalt vältava energiakriisi tingimustes. Vaatamata meie ühiskonna kasvavale heaolule, näeme paraku igal aastal peresid, kelle elamistingimused ei vasta tänapäeva mõistes elementaarsetele nõuetele. Siiski on kasvanud inimeste teadlikkus energiatõhususe olulisusest ja kodutoetus annab nendele peredele hea võimaluse oma kodud päriselt korda teha.“

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta kaasaegsetele elamistingimustele, sealhulgas on eluase pere jaoks mõistlikel eeldustel ruumiliselt liiga väike. 

Varasemalt toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtaegselt ära kasutanud ning esitanud  KredExile seda kinnitava lõpparuande. 

Taotlusi saab esitada 6. juunini käesoleval aastal. Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt www.kredex.ee/kodutoetus