City skyline with sunset

KredExi finantsteenused - võimalus kindlamaks tulevikuks

KredEx aitab ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda pakkudes laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi. Aitame parandada inimeste elamistingimusi, pakkudes kodu soetamiseks riigi garantiiga laenutagatisi ning energiatõhususele suunatud lahenduste teostamiseks laenu, tagatisi ja toetusi.

Alates loomisest oleme

taganud enam kui 4 000 ettevõtte kohustusi

kogusummas üle 1 miljardi euro

Võimaldanud ettevõtjatele

täiendavat rahastust üle 2,2 miljardi euro,

tänu millele on loodud üle 17 000 töökoha

Aidanud

ligi 103 000 perel rajada või korda teha oma kodu

Parandanud rohkem kui

17 000 vähekindlustatud lapse elamistingimusi