Uuring: 64% ettevõtetest on kasutanud tegevuse rahastamiseks laenu

22.04.2014

KredExi poolt tellitud ettevõtjate teadlikkuse ja rahulolu uuringust selgus, et 84% uuringus osalenud ettevõtjatest olid teadlikud KredExi tegevusest.

Ettevõtjad leidsid, et KredExi teenused vastavad nende vajadustele (97%), teenuste taotlemine on lihtne (91%) ning tingimused arusaadavad (93%). Vastajad hindasid kõrgelt asjatundlikkust, usaldusväärsust ja teenindusvalmidust. Kuigi valdav enamus vastajatest leidis, et see KredExit ei iseloomusta, siis mainis väike hulk ettevõtjaid ka bürokraatlikkust ning aeglust.

"Riikliku finantsasutusena on meile väga oluline klientide kõrge rahulolu meie teenustega. Jätkame teenuste arendamist, et pakkuda Eesti ettevõtetele paremaid rahastamisvõimalusi. Selle aasta prioriteediks on riikliku fondifondi käivitamine, mille eesmärk on parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi läbi riskikapitalituru arengu. Loodav fondifond peaks alustama tegevust aasta teises pooles," ütles KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Lehar Kütt.

Uuringust selgus, et 64% ettevõtetest on kasutanud tegevuse rahastamiseks laenu, sealhulgas on eksportivatest ettevõtetest kasutanud laenu 72% ettevõtetest.

"Aitame pankadel rahastada ettevõtteid, millel puuduvad piisavad tagatised, tegutsemisajalugu või omafinantseering. Eelmisel aastal käendasime 484 ettevõtte finantskohustusi 53 mln euroga, mille abil kaasasid ettevõtted pankadest täiendavat finantseerimist 101 mln euro ulatuses. Ettevõtjad on ebakindla majanduskeskkonna tõttu investeerimisotsuste tegemisel jätkuvalt konservatiivsed. Suuremad investeerimisotsused on pandud ootele ning väiksemaid investeeringuid üritatakse teha omavahenditest kaasates võimalikult vähe laenukapitali," ütles Kütt.

Uuringust selgus, et ettevõtetel on KredExi teenustest kõige suurem huvi laenukäenduse, allutatud laenu, ekspordilaenu ja tehnoloogialaenu vastu.

Uuringus osales 485 ettevõtet. Uuringu viis KredExi tellimusel läbi Faktum & Ariko AS.

KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.