Balti Innovatsioonifondi juurde asutatakse esimene allfond

13.02.2013

Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja BPM Capital loovad esimese Balti Innovatsioonifondi allfondi.

Kokkuleppe kohaselt investeerib EIF loodavasse fondi kokku 30 mln eurot, millest 15 mln eurot moodustavad Balti Innovatsioonifondi ja 15 mln eurot Euroopa Investeerimispanga vahendid.

BPM Capital kaasab loodavasse fondi 20 kuni 40 mln eurot. Fond alustab investeerimistegevust eeldatavalt käesoleva aasta teises kvartalis. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtetesse investeeriva fondi kogumahuks kujuneb seega 50 kuni 70 mln eurot.

„Koostöös BPM Capitaliga kaasame lisaks Euroopa Investeerimisfondi vahenditele erakapitali, mille abil saame teha kapitaliinvesteeringuid Balti riikide ettevõtetesse. BPM Capitalil on olemas õnnestumiseks vajalik professionaalne meeskond ning eelnev kogemus,“ ütles Euroopa Investeerimisfondi peadirektor Richard Pelly.

„Fondi eesmärk on pakkuda kapitaliinvesteeringuid ning mezzanine finantseerimist väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Soovime rahastada Balti riikides ja Poolas tegutsevate ettevõtete projekte, kes vajavad laienemiseks täiendavat kapitali,“ ütles BPM Capitali tegevpartner Kalmer Kikas.

Balti Innovatsioonifond (BIF) on Eesti, Läti ja Leedu ning Euroopa Investeerimisfondi (EIF) poolt loodud fondifond, mille eesmärk on suurendada kapitaliinvesteeringuid Balti riikide ettevõtetesse. EIF investeerib fondi loomiseks 40 mln eurot, millele lisandub 20 mln eurot Eesti (KredEx), Läti (LGA) ja Leedu (Invega) riiklikelt agentuuridelt.