KredExilt on renoveerimistoetust taotlenud 90 korterelamut

27.04.2011

Eilse päeva seisuga on KredExile kokku laekunud 90 taotlust kogusummas ligi 1,9 mln eurot. Tehtud on 77 positiivset otsust rohkem kui 1,6 mln euro ulatuses, millest neljale korteriühistule on otsustatud eraldada 35% suurune toetus. 25% toetuse otsus on tehtud üheteistkümnele majale ja ülejäänud otsused on tehtud 15% toetuse eraldamise kohta. Esimene 35% toetuse otsuse saaja, korterelamu Elvas, on praeguseks ka tööd lõpetanud ja toetuse väljamakse on tehtud.

KredExi eluasemedivisjoni juhi Mirja Adleri sõnul on kevade tulekuga tõusnud taotlejate aktiivsus ning just 25% ja 35% toetuse taotlejate hulk, mis viitab sellele, et talve jooksul on tegeletud renoveerimisprojekti otsustega ja dokumentide kokkupanemisega ning nüüd on võimalik maja renoveerimine terviklikult ette võtta.

„Väga positiivne on see, et korteriühistud teadvustavad üha rohkem tervikliku renoveerimise vajadust nii ehitustehnilisest kui ka majanduslikust seiskohast“, lisas Adler.

„Ootame lähinädalatel toetuse taotluste kasvu, kuna praegu on just õige aeg oma korterelamu korda teha, et uus kütteperiood mööduks juba madalamate küttekuludega, tervislikuma sisekliima ning paranenud elutingimustega korterelamus“, sõnas Mirja Adler.

KredExist saab taotleda kuni 35% renoveerimistoetust, mis on mõeldud eelkõige KredExi soodusintressiga pikaajalise korterelamute renoveerimislaenu juurde (väljastavad Swedbank ja SEB Pank), et vähendada nõutud omafinantseeringu osakaalu, kuid toetust võib kombineerida ka omavahenditega. Korterelamute toetamiseks kasutatakse vahendeid, mis saadakse Eesti riigi kasutamata saastekvootide müügist Luksemburgile.

Toetuse piirmäärad on 15%, 25% ja 35% projekti kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise komplekssuse tasemest. Toetatakse ainult neid abikõlblikke kulusid, mis on teostatud alates toetustaotluse esitamisest ja heaks kiidetud kuni 30.11.2012.

KredExi renoveerimislaenu taotlev korterelamu saab esitada taotluse Swedbanki või SEB panka. Korterelamud, mis kasutavad renoveerimisel ainult omavahendeid või korterelamud, kes ei kuulu KredExi korterelamu renoveerimislaenu sihtgruppi ning kasutavad muud panga renoveerimislaenu, saavad esitada toetuse taotluse koos lisadokumentidega KredExile.